Stanislav Rada

 

 Studium: Ekologie (Ph.D.) (Katedra ekologie a ŽP, PřF UP Olomouc)

 Zaměstnání: HBH Projekt - ekolog

 Specializace: entomologie

 Odborný zájem:

 - Orthoptera a Heteroptera střední Evropy
 - ekologie hmyzu

 Kontakt: stanislav.rada_at_seznam.cz

 Fotografická výbava: Panasonic Lumix DMC-TZ8

 

 

 

Články

 

Mačát Z., Rulík M., Jablonski D., Reiter A., Jeřábková L., Rada S., Mikulíček P. (2019): Species‐specific habitat preferences do not shape the structure of a crested newt hybrid zone (Triturus cristatus x T. carnifex). Ecology and Evolution 9: 12446–12458.

 

Rada S., Schweiger O., Harpke A., Kühn E., Kuras T., Settele J., Musche M. (2019): Protected areas do not mitigate biodiversity declines: A case study on butterflies. Diversity and distributions 25: 217–224.

 

Marhoul P., Holuša J., Kaláb O., Kočárek P., Kuřavová K., Musiolek D., Rada S., Vlk R. (2019): Mapování rozšíření rovnokřídlých (Orthoptera) ve vybraných krajích České republiky v letech 2012-2015. Příroda, Praha, 39: 41–54.

 

Machač O., Rada S., Tuf I.H., Kočárek P., Trnka F., Kuras T. (2018): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong V. Ostatní bezobratlí. Živa 66 (3): 140–142.

 

Rada S., Kočárek P., Machač O., Mazalová M., Trnka F., Tuf I.H., Kuras T. (2018): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong IV. Hmyz s proměnou nedokonalou. Živa 66 (2): 94–96.

 

Mazalová M., Rada S., Machač O., Kočárek P., Tuf I.H., Kuras T. (2018): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong III. Hmyz s proměnou dokonalou. Živa 66 (1): 35–37.

 

Kundrata R., Trnka F., Gabriš R., Rada S., Machač O., Kočárek P., Tuf I.H., Kuras T. (2017): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong II. Brouci. Živa 65 (6): 304–307.

 

Kuras T., Rada S., Kočárek P., Machač O., Tuf I. H. (2017): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong I. Motýli. Živa 65 (4): 181–184.

 

Rada S. (2017): Nález kněžice Sciocoris macrocephalus a dalších vzácných ploštic (Heteroptera) v Popicích u Znojma. Thayensia 14:  79–86.

 

Rada S. (2017): Comparison of two methods for sampling orthopterans in grassland: differences in species representation and sex ratios Turkish Journal of Zoology 41: 1105–1110.

 

Rada S. (2017): Nález vzácného tesaříka Ropalopus clavipes v Otrokovicích. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 313: 67–69.

 

Rada S., Spitzer L., Šipoš J., Kuras T. (2017): Habitat preferences of the grasshopper Psophus stridulus, a charismatic species of submontane pastures. Insect Conservation and Diversity 10: 310–320.

 

Hradil K., Boščík I., Rada S., Kment P. (2017): Faunistic records from the Czech Republic 417 – Heteroptera: Coreidae. Klapalekiana 53: 155–158.

 

Rada S., Trnka F. (2016): First record of Modicogryllus frontalis (Orthoptera: Gryllidae) from the Baltic coast. Fragmenta Faunistica 59: 47–50.

 

Trnka F., Rada S. (2015): Grasshoppers, crickets (Orthoptera) and earwigs (Dermaptera) of Tovačov gravel pit (central Moravia, Czech Republic): New locality for several  thermophilous species in anthropogenic secondary habitat. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64: 199–205.

 

Mazalová M., Šipoš J., Rada S., Kašák J., Šarapatka B., Kuras T. (2015): Responses of grassland arthropods to various biodiversity-friendly management practices: Is there a compromise? European Journal of Entomology 112: 734–746.

 

Rada S., Štěpánová L., Losík J., Šipoš J., Holuša J., Kuras T. (2015): How does Oedipoda germanica(Orthoptera: Acrididae) cope on the northern edge of its distribution? A demographical study of a completely isolated population. European Journal of Entomology 112: 486–492.

 

Rada S., Mazalová M., Šipoš J., Kuras T. (2014): Impacts of mowing, grazing and edge effect on Orthoptera of submontane grasslands: Perspectives for biodiversity protection. Polish Journal of Ecology 62: 123–138.

 

Rada S. (2012): Nová lokalita kobylky Poecilimon intermedius (Orthoptera: Ensifera) v Bílých Karpatech (Česká Republika). Acta Carpathica Occidentalis 3: 119.

 

 

Knihy a kapitoly

 

Rada S. (2013): Ploštice (Heteroptera). In Tomáš P. a kol.: Příroda Pobečví. ČSOP Lipník nad Bečvou, str. 120–122.

 

 

Abstrakta

 

Rada S., Vašíček M., Malenovský I., Mládek J., Kuras T. (2017): Vliv poloparazitických rostlin na společenstvo rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) v travních porostech. In Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z., Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2017: 168–169.

 

Vašíček M., Malenovský I., Rada S., Mládek J., Kuras T. (2017): Vliv poloparazitických rostlin a různých způsobů obhospodařování na společenstva ploštic (Heteroptera) v druhově bohatých travních porostech. In Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z., Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2017: 210–211.

 

Vlk R., Rada S., Kočárek P., Holuša J. (2017): Saranče bělonohá (Chorthippus oschei) – nový druh pro faunu rovnokřídlých (Orthoptera) České republiky. In Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z., Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2017: 216–217.

 

Rada S., Vašíček M., Malenovský I., Mládek J., Kuras T. (2016): Vliv poloparazitických rostlin na společenstva bezobratlých v travních porostech. In Bryja J., Sedláček F., Fuchs R. (eds.): Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2016: 182-183.

 

Hemala V, Rada S. (2015): Prvé nálezy bzdochy Dyroderes umbraculatus v Českej republike (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) s prehľadom ďalších expanzívnych druhov bzdôch v Českej republike a na Slovensku. In Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2015. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2015: 82.

 

Rada S., Spitzer L., Kuras T. (2014): Biotopové preference saranče vrzavé (Psophus stridulus L.). In Bryja J., Drozd P. (eds.): Zoologické dny Ostrava 2014. Sborník abstraktů z konference 6.–7. února 2014: 167.

Stránky: 1 2 3 4 5 6
Stránky: 1 2 3 4 5 6