Odkazy

Botanika:

botany.upol.cz - katedra Botaniky Univerzity Palackého v Olomouci

https://botanospol.cz/ - Česká botanická společnost

https://www.ms-cbs.cz - Moravskoslezská pobočka ČBS

garden.upol.cz - Botanická zahrada PřF UP v Olomouci

http://www.ibot.cas.cz/ - Botanický ústav Akademie věd ČR

http://www.dendrologie.cz/ - dendrologie, databáze dřevin

http://databaze.dendrologie.cz/ - dendrologie on - line, pomocná databáze webu dendrologie.cz

http://www.kvetenacr.cz/ - stránky Petra Kociána o flóře ČR

 

Zoologie:

zoologie.upol.cz - katedra Zoologie a antropologie Univerzity Palackého v Olomouci

www.iucnredlist.org - Červený seznam IUCN

www.biblioteka.cz - Česká zoologická bibliotéka

www.faunaeur.org - databáze fauny Evropy

www.herp.cz - Česká herpetologická společnost

www.pavouci-cz.eu - on-line fotoatlas našich pavouků

http://research.amnh.org/herpetology/amphibia - světová databáze obojživelníků

www.cso.cz - Česká společnost ornitologická

http://www.entospol.cz/ - Česká společnost entomologická

www.archanology.cz - Česká arachnologická společnost

http://www.buglife.org.uk/ - stránky zabývající se ochranou bezobratlých ve Velké Británii

http://lesnimravenci.cz/ - stránky věnované myrmekofauně

 

Ochrana přírody a ekologie:

ekologie.upol.cz - katedra Ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci

www.ochranaprirody.cz - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

www.biomonitoring.cz - biomonitoring ohrožených a vzácných rostlin a živočichů v ČR

www.natura2000.cz - soustava chráněných území evropského významu

www.cspe.cz - Česká společnost pro ekologii

www.portal.nature.cz - Portál informačního systému ochrany přírody

http://salvia-os.cz/ - sdružení pro ochranu přírody

 

Ostatní:

www.naturedesign.cz - tvorba webových stránek

www.biolib.cz - taxonomie živočichů a rostlin

www.patzelt-foto.cz - fotografický průvodce přírodou NP České Švýcarsko

www.myko.cz - Česká mykologická společnost

www.ziva.avcr.cz - časopis pro popularizaci biologie, založil roku 1853 J.E. Purkyně

www.vesmir.cz - přírodovědecký časopis

www.casopis.ochranaprirody.cz - časopis Ochrana Přírody (The Nature Conservation journal)