Conocephalus fuscus - kobylka dlouhokřídlá

25. 7. 2015 vytvořil Stanislav Rada

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) – kobylka dlouhokřídlá 

Syn.: Conocephalus discolor Thunberg, 1815; Xiphidium fuscum (Fabricius, 1793) – kobylka kladélkatá, kobylka mokřadní

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Štíhlá kobylka o délce těla 12–18 mm. Hlava má kónický tvar. Dlouhá křídla přesahují konec zadečku. Barva těla je zelená; na svrchní straně těla se od temene hlavy po bázi krytek táhne hnědý pruh, po stranách ohraničený světlými proužky. Krytky mají světle hnědou až zelenou barvu. Samice jsou obdařeny velmi dlouhým, víceméně rovným kladélkem.

 

Možná záměna: Kobylce dlouhokřídlé se podobá blízce příbuzná kobylka mokřadní (Conocephalus dorsalis). Liší se zejména podstatně kratšími křídly, které většinou pokrývají přibližně polovinu zadečku (mohou se však vyskytnout i makropterní jedinci, kteří mají křídla další než zadeček). Trochu podobná je též kobylka kuželohlavá (Ruspolia nitidula), která je podstatně větší a jednobarevně (většinou zeleně, vzácně hnědě) zbarvena.

 

Rozšíření: Evropa, severní Afrika, v Asii zasahuje až na Dálný východ.

 

V ČR lokálně hojný druh nížin.

 

Biologie a ekologie: Typickým biotopem tohoto druhu jsou vlhké až středně vlhké louky, případně břehové porosty. Je však možné se s ním setkat i na suchých lokalitách. Vajíčka jsou samicemi kladena do listových pochev vysokých travin. Přezimují pouze jednou, nymfy se líhnou v květnu a dospívají po šesti svlékáních. Dospělce je možno pozorovat od června do října, s maximem v srpnu. Potravou této kobylky jsou jednak listy rostlin, jednak drobný hmyz. Křídla kobylky dlouhokřídlé sice přesahují zadeček, plně letuschopní jsou však jen migrantní jedinci s křídly ještě o třetinu delšími. Samci se ozývají tichou vysokofrekvenční stridulací (nahrávka zde).

 

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.