Carterocephalus palaemon - soumračník jitrocelový

19. 10. 2016 vytvořil Stanislav Rada

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) – soumračník jitrocelový 

Čeleď: Hesperiidae – soumračníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný motýl s rozpětím křídel 26–28 mm. Svrchní strana křídel je hnědá se žlutými skvrnami, spodní strana je světlejší se střídáním žlutého, krémového a hnědého zbarvení. Tělo je pokryto dlouhými chlupy. Housenka je drobná, nenápadná, světle zeleně, případně světle hnědě zbarvená, s jemnými podélnými proužky.

 

Možná záměna: V ČR v podstatě nezaměnitelný druh. Podobný soumračník severní (Carterocephalus silvicolus) je na našem území již přes 60 let vyhynulý. Soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus) má podobný rub zadních křídel, líc křídel je však zcela jiný.

 

Rozšíření: Holarktický druh s velkým areálem sahajícím od Pyrenejí a Skotska přes střední a východní Evropu a mírné oblasti Asie až do Severní Ameriky. Na sever rozšířen k polárnímu kruhu, na jih v Evropě zasahuje do severní Itálie a severního Balkánu.

 

V ČR běžný druh po celém území, od nížin až do hor.

 

Biologie a ekologie: Obývá rozmanitá stanoviště s vysokostébelnou vegetací – vlhké louky, okolí vodotečí a vodních ploch, lesní lemy, paseky nebo různé neobhospodařované pozemky a opuštěné zarůstající těžebny. Dospělí motýli létají od začátku května do začátku července. Samci si udržují svá teritoria, přičemž sedají na osluněných vrcholcích vegetace a startují buď k prolétajícím samicím, nebo za účelem vyhnání jiného hmyzu z teritoria. Samice kladou vajíčka jednotlivě na listy trav v polostínu. Živnou rostlinou housenek je nejčastěji bezkolenec modrý (Molinia caerulea) a dále pak jiné širokolisté trávy – třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), bojínek luční (Phleum pratense), srha laločnatá (Dactylis glomerata) a další. Housenka si z listu trávy spřádá ruličku. Dorostlá housenka přezimuje v úkrytu ze 3–4 spředených travních listů a na jaře se kuklí.

 

 

 

Literatura:

 

Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha.