Václav Dvořák

Vystudoval jsem obor ochrana přírody na PřF Univerzity Palackého v Olomouci a věnuji se botanice. Momentálně působím v Botanické zahradě Univerzity Palackého v Olomouci, duší jsem sudetský Severočech. Dlouhodobě mě zajímá biosystematika a fytogeografie poloparazitického rodu lněnka (Thesium) v jeho evropské a asijské části areálu. Blízké jsou mi také další vzácné a ohrožené druhy české květeny, především kytky rostoucí v nížinách na xerotermních biotopech, ale také ty na člověkem ovlivněných stanovištích. K oblíbeným skupinám rostlin patří zárazy (Orobanche, incl. Phelipanche), ostřice (Carex), kopřivy (Urtica), prorostlíky (Bupleurum) a vrabečnice (Thymelaea).

 

Rovněž se s oblibou hrabu v archivech a objevuji zapomenutou historii botaniky, především té olomoucké z první poloviny 20. století.

 

Kontakt: vencis.dvorak_at_seznam.cz

 

Články


Dvořák V. (2023): Stoletý příběh ostřice Otrubovy (Carex otrubae Podp.) – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti, 12: 51–62. 


Dvořák V. (2022): Univerzitní botanická zahrada v Olomouci. – Nová Botanika, 2022/1: 44–46. 


Krasylenko Y., Těšitel J., Ceccatini G., Oliveira-da-Silva M., Dvořák V., Steele D., Sosnovsky Y., Piwowarczyk R., Watson D. M. & Teixeira-Costa L. (2021): Parasites on parasites: hyper-, epi- and autoparasitism among flowering plants. – American Journal of Botany, 108(1): 1–21. 


Dvořák V., Hradílek Z., Jeništa J., Křenková Z., Říhová V. & Duchoslav M. (2020): Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst. Bryonora, 66: 8–24.


Bábková Hrochová M., Dvořák V. & Lehotský T. (2020): Remešův rukopisný seznam rostlin pěstovaných v olomoucké botanické zahradě do roku 1953. Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, řada přírodovědná, 319: 96–107.


Dvořák V. & Jeništa J. (2019): Floristická studie svatokopeckého ostrohu v kontextu jeho kulturně-historického vývoje. Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, řada přírodovědná, 317: 5–21.


Dvořák V., Hroneš M. & Vrbický J. (2019): Pipla žlutá (Nonea lutea) v Olomouci. Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, řada přírodovědná, 317: 37–42.


Dvořák V. & Kostkan V. (2018): Ophioglossum vulgatum L. In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVI, Zprávy Čes. Bot. Společ., 53/1: 90.


Dvořák V. (2018): Juncus atratus Krock. In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVI, Zprávy Čes. Bot. Společ., 53/1: 85–86.


Dvořák V. & Halfar J. (2018): Clematis integrifolia L. In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVI, Zprávy Čes. Bot. Společ., 53/1: 68–69.


Kostkan V., Trnka F. & Dvořák V. (2018): Praktické poznatky z druhové ochrany rostlin a živočichů. – Fórum ochrany přírody, 1/2018: 18–21.


Dvořák V. & Hroneš M. (2018): Asperugo procumbens L. In: Dančák M. & Kocián P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 67: 142–143.


Dvořák V. (2017): Urtica urens L. In: Dančák M. & Kocián P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 66: 246–248.


Dvořák V. & Hlinická V. (2017): K nedožitým devadesátinám Čestmíra Deyla (1927-2003). Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, řada přírodovědná, 313: 76–78.


Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. (2017): Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic. Part 4. - Preslia, 89: 115–201.


Tkáčiková J., Dančák M. & Dvořák V. (2016): Hypericum humifusum L. In: Dančák M. & Kocián P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 65: 246–247.


Dvořák V. & Jeništa J. (2016): Vicia lutea L. In: Dančák M. & Kocián P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 65: 251.


Dvořák V. (2016): Carex secalina Wahlenb. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIV, Zprávy Čes. Bot. Společ., 51/1: 75–76.


Banaš M., Stanovský J., Dvořák V. & Zeidler M. (2015): Příspěvek k poznání vegetace a fauny brouků 10 let po provedené revitalizaci části potoka Kněhyně (k. ú. Prostřední Bečva) v CHKO Beskydy. – Acta Carpartica Occidentalis, 6: 93–107.


Dvořák V. (2015): Filago arvensis L. In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 64: 226.


Dvořák V. & Dančák M. (2014): Rubus gliviciensis (Sprib. ex Sudre) Sprib. In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 273.


Tkáčiková J., Dvořák V. & Hlisnikovský D. (2014): Chenopodium vulvaria L. – In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 266–267.


Dvořák V. (2014): Potentilla rupestris L. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., 49/1: 179–180.


Dvořák V. (2014): Orchis tridentata Scop., Pulicaria vulgaris Gaertn., Thesium dollineri Murb. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., 49/1: 168169, 181182, 196197.


Dvořák V. (2014): Gladiolus imbricatus L., Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica In: Plášek V. & Cimalová Š. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 73, 75.


Dvořák V. & Dančák M. (2014): Buglossoides incrassata (Guss.) I. M. Johnst subsp. splitgerberi (Guss.) E. Zippel & Selvi. – In: Plášek V. & Cimalová Š. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 71.


Dvořák V. (2014): Severní svahy vrchu Staškov - floristicky pestrá lokalita Moravskoslezských Beskyd. - Zpr. Moravskoslezské pobočky ČBS, 3: 34–38.


Dvořák V. & Dančák M. (2013): Historie a současnost výskytu lněnky pyrenejské (Thesium pyrenaicum Pourr.) v Moravskoslezských Beskydech a Beskydském podhůří. – Acta Carpatica Occidentalis, 4: 15–19.


Dančák M. & Dvořák V. (2012): Montia fontana L. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae X, Zprávy Čes. Bot. Společ., 47/1: 112.


Dančák M. & Dvořák V. (2012): Orobanche arenaria Borkh. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Republicae Bohemicae X, Zprávy Čes. Bot. Společ. 47/1: 121.


Dvořák V. (2012): Thesium dollineri Murb. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Republicae Bohemicae X, Zprávy Čes. Bot. Společ, 47/1:145–146.


Dvořák V. (2012): Thesium arvense Horv. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Republicae Bohemicae X, Zprávy Čes. Bot. Společ, 47/1:146–147.


Dvořák V. (2011): Thesium bavarum Schrank In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Republicae Bohemicae IX, Zprávy Čes. Bot. Společ, 46/1:150.


Knihy


Křenková Z., Lacka M., Strmisková Z., Dvořák V., Jeništa J., Čadilová M., Říhová V., Hečková P., Horák P., Ivánek J., Kořínková J., Kořanová K., Dudr K. & Alena B. (2020): Sochy a města – Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989. Pardubice: Univerzita Pardubice, 400 s.


Dvořák V., Grulich V. & Dančák M. (2019): Rod lněnka (Thesium L.). In: Kaplan Z. (ed), Klíč ke květeně České republiky, Praha: Academia.


Jeništa J., Dvořák V. & Mertová M. (2016): Bilance : umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 301 s.


Dančák M., Dvořák V. & Janošíková K. (2013): Třicet lesních trav České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 91 s. 


Abstrakta


Dvořák V. & Dančák M. (2014): Phylogeography of Thesium alpinum with an emphasis on central Europe. In.: Aliyeva-Schnorr L. & Venkatasubbu T. (eds), PSSC, Gatersleben, 2nd-5th June 2014. (poster)


Dvořák V. & Dančák M. (2009): Thesium dollineri Murb. v České republice a na Slovensku. In.: Baláž M., Jersáková J. et al. (eds), Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostliny, Konference České botanické společnosti, Praha, 2009. (poster)

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23