Acer negundo - javor jasanolistý

3. 11. 2023 vytvořil Václav Dvořák

Acer negundo L. – javor jasanolistý

Syn.: Negundo aceroides Moench; Negundo fraxinifolium Nutt. ex DC., nom. superfl.; Rulac negundo (L.) Hitchc.

Čeleď: Sapindaceae – mýdelníkovité

Status: invazní neofyt

 

Popis: Rychle rostoucí, často vícekmenný strom dorůstající obvykle 10–20 m výšky. Borka podélně brázditá, hnědá až šedá. Koruna řídká, široká; letorosty lysé, zelené, ojíněné. Pupeny šedé, s pýřitými šupinami. Listy lichozpeřené, složené obvykle z 1–2 jařem; lístky vejčité, hrubě pilovité, na líci lysé, na rubu pýřité; terminální lístek někdy trojlaločný. Květy jednopohlavné, žlutozelené, 4četné, dlouze stopkaté, objevují se před rašením listů; semeník pýřitý. Nažky v dlouhých hroznech, svírají ostrý úhel do 45 stupňů.

 

Možná záměna: Podle složených, lichozpeřených listů a 4četných květů snadno odlišitelný druh.

 

Rozšíření: Původní areál zahrnuje střední a východní část Severní Ameriky. Jako okrasná dřevina se dostal ke konci 17. století do Evropy, kde zplaňuje a spontánně se šíří. Nepůvodním druhem je rovněž ve značné části Asie, v Jižní Americe, sz. Africe a na Novém Zélandu.

 

Na našem území se objevuje zhruba od poloviny 19. století. Z kultury zplaňuje především v nižších a středních polohách, hojně ve velkých městech a v jejich okolí, častý je na jižní a střední Moravě.

 

Ekologie: V domovině roste především podél vodních toků a nádrží, taková stanoviště s oblibou obsazuje i ve středoevropských podmínkách. Dále zplaňuje podél cest, železnic, invaduje pustnoucí místa. Preferuje slunná až polostinná stanoviště. Tento javor patří mezi rychle rostoucí, suchu odolné, ale krátkověké dřeviny.

 

Fanerofyt s optimem kvetení od března do dubna.

 

Poznámka: Javor jasanolistý se pěstuje v řadě pestrolistých kultivarů od menších keřů po velké stromy. Podobně jako u javoru cukrového (Acer saccharum) lze z javoru jasanolistého těžit mízu pro výrobu javorového sirupu. Oproti známějšímu a intenzivně komerčně využívanému javoru cukrovému produkuje javor jasanolistý mízy o více jak polovinu méně. Sirup z ní se vyznačuje jedinečnou, příjemnou chutí.

 

 

Literatura:

 

Koblížek J. (1997): Negundo Ludwig In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 159–160.

 

Kort J. & Michiels P. (1997): Maple syrup from Manitoba maple (Acer negundo L.) on the Canadian prairies. – The Forestry chronicle, 73(3): 327–330.