Anemone narcissiflora - sasanka narcisokvětá

9. 1. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Anemone narcissiflora L.  sasanka narcisokvětá

Syn.: Anemonastrum narcissiflorum (L.) Holub

Čeleď: Ranunculaceae  pryskyřníkovité

Status: C1, §2

 

Popis: Rostlina vysoká 1050 cm, huňatá. Listy vyrůstají po 415, jsou dlouze řapíkaté s pochvovitě rozšířenou bází, obalenou hnědočernou čupřinou. Listy dlanitosečné, na líci olysávající. Květenství je tvořeno jednoduchým okolíkem, někdy i 8květým, na bázi se srostlým listencovým útvarem složeným z listenů. Květy miskovité, jasně bílé, zřídkakdy vně narůžovělé. Plodem jsou zploštělé, křídlaté nažky.

 

Rozšíření: Druh, resp. celý agregát, s rozsáhlým cirkumpolárním areálem submeridionální až arktické zóny rostoucí v evropských pohořích (především Alpách, Vysokých Sudetech, Karpatech a ve Skandinávii), na Sibiři, na Kavkaze a v Severní Americe.

 

V České republice je výskyt vázán pouze na oblast oreofytika sudetských pohoří (Krkonoše, Králický Sněžník, Hrubý Jeseník) subalpínského stupně, výjimečně stupnů nižších (kde však často ztrácí typické morfologické znaky).

 

Ekologie: Druh vázán na výslunná stanoviště - subalpínské louky, květnaté horské svahy v závětrných polohách, na kary, lavinové dráhy, alpínská vřesoviště, často při horní hranici lesa. Preferuje půdy mírně acidické, mimo ČR často na vápencích. Součást vegetace několika společenstev např. květnatých skalních trávníků v karech sv. Agrostion alpinae, vysokostébelných trávníků sv. Calamagrostion villosae i sv. Calamagrostion arundinaceae a dalších.

 

Geofyt až hemikryptofyt, kvetoucí velmi krátce od května do července v závislosti na abiotických podmínkách horského prostředí.

 

Ochrana a ohrožení: Druh řazený mezi zvláště chráněné zákonem, v kategorii silně ohrožené. V Červeném seznamu mezi kriticky ohrožené druhy naší flóry. Ohrožení spočívá především v nízkém počtu lokalit, absencích přirozených lavinových procesů v karech, ve sběru této estetické rostliny. Všechny lokality na našem území jsou územně chráněné v rámci KRNAP, CHKO Jeseníky a NPR Králický Sněžník.

 

Etymologická poznámka: Latinský název Anemone je odvozen od slova anemos - vítr, který použil již Plinius st., který si všiml, že některé sasanky kvetou pouze za větru.

 

 anemone_narcissiflora1 anemone_narcissiflora2 anemone_narcissiflora3

 

Literatura:

 

Skalický V. (1988): Anemonoides Mill. – sasanka. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 410–412, Academia, Praha.