Adenostyles alliariae - havez česnáčkovitá

1. 11. 2023 vytvořil Václav Dvořák

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern. – havez česnáčková

Syn.: Cacalia alliariae Gouan; C. albifrons L. fil.; C. petasites Lam.; Adenostyles albifrons (L. fil.) Rchb.; A. kerneri Simonk.; Senecio hirsutus (Vill.) Clairv.

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: LC

 

Popis: Bylina s přímou, tlustou, větvenou, jemně pýřitou, rýhovanou, obvykle 60–150 cm vysokou lodyhou. Přízemní listy dlouze řapíkaté, s čepelí trojúhelníkovitě srdčitou, na okrajích nestejně ostře zubatou, na rubu bělovlnatou; lodyžní listy krátce řapíkaté, na bázi řapíků ouškatě objímavé. Úbory drobné, skládající chocholičnatě latnaté květenství; zákrov úzce válcovitý, jednořadý; zákrovní listeny nafialovělé. Květy trubkovité, oboupohlavně, červenofialové, vz. bílé nebo špinavě žluté; blizna dvouramenná. Plodem jsou lysé, žebernaté nažky s chmýrem.

 

Možná záměna: V době květu nezaměnitelný druh. Ve sterilním stavu mohou listy haveze připomínat listy devětsilů či podběle lékařského (Tussilago farfara). Havez má listy na průřezu duté, s dutinou alespoň z části ohraničenou bílou dření na rozdíl od devětsilu lékařského (Petasites hybridus), který má dutinu neohraničenou. Devětsil bílý (Petasites albus), d. Kablíkové (P. kablikianus) i podběl mají řapík na průřezu plný.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem, který zahrnuje hory střední a jižní Evropy, zhruba od Pyrenejí po Karpaty. Izolovaně roste rovněž na Kavkaze.

 

V České republice je výskyt omezen na nejvyšší příhraniční sudetská pohoří (Krkonoše, Rýchory, Králický Sněžník, Hrubý Jeseník) a Beskydy. Roste od supramontánního po subalpínský stupeň, lokality zpravidla neklesají pod 900 m n. m.

 

Ekologie: Havez roste v horských vysokostébelných a kapradinových nivách, při březích horských potoků, na horských prameništích, ve světlinách a roklinách lesů, v porostech kleče, horských klenových bučin i papratkových smrčin. Preferuje vlhké, živinami bohaté, humózní půdy. Je součástí řady horských vegetačních typů, např. listnatých křovin sv. Salicion silesiaceae, subalpínských vysokobylinných niv sv. Adenostylion alliariae, kapradinové vegetace subalpínského stupně sv. Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii ad.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení v červenci a v srpnu.

 

Ochrana a ohrožení: Havez česnáčková není řazena mezi zvláště chráněné druhy, v Červeném seznamu spadá do nízké kategorie málo dotčených druhů (LC), což odráží vazbu na specifické horské biotopy, ale bohaté populace.

 

 

Literatura:

 

Křísa B. (2004): Adenostyles Cass. In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 282.