Martin Hanzl

Studium: Botanika - Cévnaté rostliny (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

Specializace: Mikroevoluce smíšených populací tvořených více cytotypy

Odborný zájem:

- cévnaté rostliny střední Evropy (především ČR)

- evoluce polyploidních komplexů

- metoda průtokové cytometrie (FCM) v botanice

- okruh Knautia arvensis agg.

Kontakt: m.hanzl1_at_tiscali.cz

 

Články

 

Hanzl M. (2011): Cerastium dubium (Bast.) Guépin - In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 46/1: 70.

Stránky: 1 2 3
Stránky: 1 2 3