Allium paradoxum - česnek podivný

28. 10. 2008 vytvořil

Allium paradoxum (Bieb.) G. Don - česnek podivný

Čeleď: Alliaceae - česnekovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Česnek podivný je vytrvalá rostlina přežívající nepříznivá období díky podzemní cibuli. Z ní vyrůstá trojhranná lysá lodyha. Listy jsou  přízemní, do 3 cm široké, kopinaté a nápadně kýlnaté až trojhranné. Mají světle zelenou barvu a nápadně se lesknou. Vyrůstají z cibule v počtu 1-2. Lodyha je zakončena květenstvím, které je v mládí kryto bělavým toulcem, jehož zbytky později květenství podepírají. Květenství zpravidla tvoří jediný bílý květ, na jehož bázi vyrůstá 1-15 bělavých až průsvitných pacibulek.

 

Rozšíření: Druh je původní na Kavkaze a Zakavkazsku.

 

V ČR bývá pěstován a často zplaňuje v parcích a intravilánech měst (např. Praha - Šárka, Petřín, Letenské sady a Křivoklátsko).

 

Ekologie: Druh zplaňující často v parcích a na narušovaných místech. Na stanovišti se prostřednictvím vegetativních pacibulek často šíří. Kvete od dubna do května.