Gagea minima - křivatec nejmenší

12. 2. 2010 vytvořil Martin Hanzl

Gagea minima (L.) Ker-Gawler – křivatec nejmenší

Čeleď: Liliaceae – liliovité

Status: NT

 

Popis: Křivatec nejmenší je vytrvalá bylina s dvěma podzemními cibulemi ve společném obalu. Jedna z nich je nápadně malá a netvoří list (případně jen jeho rudiment), zatímco z druhé vyrůstá jak lodyha, tak jediný přízemní list. Vedlejší cibulky zpravidla hojně přítomné tvoří v okolí rostlin nadzemní husté polštáře tenkých a na průřezu okrouhlých listů. Lodyhy jsou přímé, většinou lysé a dorůstají 10–15 cm výšky. Lodyžní listy (přesněji se jedná o listeny) jsou ploché, světle zelené, přítomny ve větším počtu, avšak nejspodnější z nich je více jak 2,5× delší a podstatně širší než ostatní. V jejich paždí vyrůstají po jednom květy na dlouhých stopkách. Okvětní lístky jsou ostře zašpičatělé, v plném květu obloukovitě ven zakřivené, na líci jasně žluté, na rubu zelenavé. Plodem jsou tobolky.

 

Možná záměna: Rod křivatec (Gagea sp.) představuje skupinu navzájem velmi si podobných druhů. Specifickými charakteristikami křivatce nejmenšího, kterými jej odlišíme od všech našich zbývajících druhů je především přítomnost hustého polštáře tenkých listů (vyrůstají z vedlejších cibulek) obklopující rostliny, okvětní lístky ostře špičaté a obloukovitě ven zakřivené a dolní lodyžní list (listen) přesahující ostatní svou šířkou a délkou (2,5× a více).

Problematičnost určování křivatců podporuje rovněž jejich tendence přečkávat nepříznivé podmínky prostředí ve sterilním stavu – poté je třeba určovat dle cibule a nadzemních listů.

 

Rozšíření: Celkový areál druhu pokrývá velkou část Evropy s výjimkou nejsevernějších oblastí Skandinávie, Pyrenejského poloostrova, Britských ostrovů a západní poloviny Francie. Z Evropy se pak táhne širokým pásem do západní a jihozápadní Asie. Izolované arely má i ve střední Asii.

 

Druh se v ČR vyskytuje roztroušeně v teplých oblastech. Těžiště jeho výskytu leží v nížinách až pahorkatinách, avšak místy může kaňony řek (Berounka, Sázava, Jihlava) pronikat do chladnějších poloh. V podhůří se vyskytuje jen velmi vzácně (např. Rýchory v Krkonoších).

 

Ekologie: Křivatec nejmenší roste ve světlých listnatých lesích, na lesních okrajích a v parcích, často lokalizovaných v aluviích větších řek. Preferuje humózní, vlhké půdy s dostatkem dusíku.

 

Geofyt s fenologickým optimem kvetení od března do dubna.

 

Ochrana a ohrožení: Druh patří mezi téměř ohrožené taxony naší flóry (NT) a je vedený v Červeném seznamu rostlin ČR.

 

 Gagea_minima_1 Gagea_minima_2 Gagea_minima_3 Gagea_minima_4 Gagea_minima_5

 

Literatura:

 

Hrouda L. (2010): Gagea Salisb. In: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 403–418.