Arabidopsis thaliana - huseníček rolní

12. 9. 2008 vytvořil Martin Hanzl

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. - huseníček rolní  

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Jednoleté či ozimé byliny s přízemní listovou růžicí. Huseníček rolní je typickým příkladem tzv. efemerní rostliny - rostliny schopné dokončit svůj životní cyklus za velmi krátkou dobu několika dní. Lodyha je přímá a často větvená, s výjimkou odstávajících chlupů v dolní třetině je celá lysá a dorůstá zpravidla 5-30 cm výšky. Listy přízemní růžice jsou obkopinaté, celokrajné či oddáleně zubaté, v jejich odění jsou přítomny i trojramenné chlupy. Úzce eliptické lodyžní listy přisedají zúženou bází. Květy skládají hrozen. Kališní lístky jsou žlutozelené s často nafialovělou špičkou, korunní lístky 2-4 mm dlouhé a bílé. Plodem jsou šikmo od lodyhy odstávající šešule.

 

Rozšíření: Celkové rozšíření druhu zaujímá celou Evropu s výjimkou nejsevernějších oblastí. Huseníček však roste i ve střední Asii, na Kavkazu, na pobřeží Malé Asie a v severní a východní Africe. Druhotně pak roste v Číně, Japonsku, jižní Africe, Severní Americe a v Austrálii.

 

V ČR se druh hojně vyskytuje v termofytiku a mezofytiku na přirozených i druhotných stanovištích. Méně častý je v oblastech s karbonátovým podložím a v oreofytiku (zde zavlékán na antropogenně ovlivněná stanoviště).

 

Ekologie: Huseníček rolní roste na polích, okrajích cest a mezích, úhorech, v okolí železnic a na skalnatých svazích. Je druhem iniciálních sukcesních stádií. Kvete od dubna do října.

 

Význam: Huseníček rolní je vzhledem k malé velikosti svého genomu (cca 142 milionů párů bází v haploidním genomu), snadné kultivovatelnosti a krátkému životnímu cyklu modelovou rostlinou molekulárně-genetických studií. Sekvenace genomu huseníčku odhalily cca 26 tisíc strukturních genů.

 

   

 

Literatura:

 

Štěpánek J. (1992): Arabidopsis Heynh. – huseníček. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, p. 115–116, Academia, Praha.