Michal Hroneš

Studium: Botanika (Doktorský studijní program na PřF UP Olomouc)

Specializace: botanika (vyšší rostliny)

Odborný zájem:

- mikroevoluční procesy v izolovaných reliktních populacích

- rod Salix (taxonomie a rozšíření horských druhů)

- rod Viola (taxonomie, chorologie, fylogeografie)

- alpínská a subalpínská květena a vegetace

Kontakt: hrones.m_at_seznam.cz

Fotografická výbava: Olympus E-400 

zde najdete blog o divokých živorodkách: http://livebearers.mypage.cz/uvod

 

Členství v odborných společnostech

 

Česká botanická společnost (ČBS)

 

Bibliografie:

Články

Dančák M., Hroneš M., Sukri R. S., Metali F. & Joffre A. A. (2017): Novitates Bruneienses, 9. A synopsis of Epirixanthes (Polygalaceae) in Brunei Darussalam and notes on species elsewhere. – Gardens' Bulletin Singapore 69: 179–187.


Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Chrtek J. Jr., Rotreklová O., Ekrt L., Štěpánková J., Taraška V., Trávníček B., Prančl J., Ducháček M., Hroneš M., Kobrlová L., Horák D. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. – Preslia 89: 333–439.


Kobrlová L. & Hroneš M. (2017): Rod Symphytum L. (kostival) v České republice III. Nepůvodní a pěstované druhy. – Zprávy České botanické společnosti 52: 225–248.


Kobrlová L., Hroneš M., Koutecký P., Štech M., Trávníček B. (2016): Symphytum tuberosum complex in central Europe: cytogeography, morphology, ecology and taxonomy. – Preslia 88: 77–112.


Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt L., Chrtek J., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. – Preslia 88: 459–544.


Hroneš M. & Trávníček B. (2016): Myosotis discolor Pers. – In: Dančák M. & Kocián P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X., Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 65: 247–248.


Hroneš M. & Trávníček B. (2016): Veronica catenata Pennell. – In: Dančák M. & Kocián P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X., Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 65: 250–251.


Kobrlová L., Hroneš M. & Trávníček B. (2016): Rod Symphytum (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg. – Zprávy České botanické společnosti 51: 221–256.


Hroneš M. & Kobrlová L. (2016):Nová lokalita křivatce českého (Gagea bohemica) na Záhorské nížině (západní Slovensko). – Acta Carpathica Occidentalis 7: 20–25.


Hroneš M., Kobrlová L., Taraška V., Popelka O., Hédl R., Sukri R. S., Metali F. & Dančák M. (2015): Thismia brunneomitra, another new species of Thismia (Thismiaceae) from Ulu Temburong, Brunei Darussalam. – Phytotaxa 234: 172–178.


Hroneš M. (2015): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 4. Buglossoides arvensis a B. incrassata subsp. splitgerberi. – Acta Musei Beskidensis 7: 23–37.


Hroneš M. (2015): Parietaria officinalis L. – In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. (eds), Interesting botanical records from the region of northern Moravia and Silesia IX. – Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 64: 229–230.


Hroneš M. (2014):Thismia gigantea, a new combination in Thismia (Thismiaceae). – Phytotaxa 172: 55–56.


Hroneš M. & Dančák M. (2014): Lathyrus hirsutus L. - In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. (eds), Interesting botanical records from the region of northern Moravia and Silesia VIII. – Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 63: 270.


Hroneš M. & Kobrlová L. (2014): New locality of Viola jordanii Hanry in the north-eastern Italy and some remarks of its distribution in Europe. – Hacquetia 13: 303–305.

 

Hroneš M., Nývltová V., Brandová B., Ševčík J., Dančák M. & Vašut R. J. (2014): Vysokohorské vrby (Salix) sudetských pohoří České republiky – rozšíření a současný stav populací. – Zprávy České botanické společnosti 49: 29–47.

 

Dančák M, Hroneš M., Sochor M., Kobrlová L., Hédl R., Hrázský Z., Vildomcová A., Sukri R. S. & Metali F. (2013): A new species of Thismia (Thismiaceae) from Brunei Darussalam, Borneo. – Phytotaxa 125: 33–39. [pdf]

 

Hroneš M. & Kobrlová L. (2013): Viola sororia Willd. New locality of an introduced species, with some comments on its cultivars. – Hladnikia 31: 51–52. [pdf]


Hroneš M., Ševčík J. & Vašut R. J. (2013): Salix rosmarinifolia L. – In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Republicae Bohemicae XI. – Zprávy Čes. Bot. Spol. 48(1): 122.

 

Hroneš M., Dančák M. & Vašut R. J. (2012): Rozšíření vrby švýcarské (Salix helvetica Vill.) v Západních Karpatech. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 3–8. [pdf]

 

Hroneš M., Hrachová S., Dančák M. & Vašut R. J. (2011): Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších. – Opera Corcontica 48: 69–78. [pdf]


Brandová B., Hroneš M., Knitl M., Richterová L., Skálová D., Navrátilová B. & Vašut R. J. (2011): Biotechnologické in vitro metody u ohrožených druhů vrb. – Opera Corcontica 48: 79–88. [pdf]

 

Knihy


Vašut R. J., Sochor M., Hroneš M., Brandová B., Klečková L., Nývltová V. & Ševčík J. (2013): Vrby České republiky. – Univerzita Palackého, Olomouc, 103 p.

 

Abstrakta

 

Hroneš M., Dančák M. & Vašut R. J. (2011): Variabilita vrby laponské (Salix lapponum) v České republice. – In: Marhold K. & al. (eds), Doktorandské inspirace v botanice II., Konference České botanické společnosti, Praha, 2011. [poster]Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13