Allium ursinum - česnek medvědí

24. 1. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Allium ursinum L. – česnek medvědí
Syn.: Aglitheis ursina (L.) Raf., Cepa ursina (L.) Bernh., Geboscon ursinum (L.) Raf., Hylogeton ursinum (L.) Salisb., Ophioscorodon ursinum (L.) Wallr.
Čeleď: Amaryllidaceae – amarylkovité (dříve Alliaceae – česnekovité)
Status: LC

Popis: Až 50 cm vysoká vytrvalá bylina, s drobnou, protáhlou cibulí, krytou blanitými vnějšími šupinami. Listy, vyrůstající po 2–3 ve zdánlivé přízemní růžici, jsou dlouze řapíkaté, protáhle eliptické, na konci zašpičatělé, tmavě zelené, na rubu bez nápadně vyniklé žilnatiny. Stvoly jsou na průřezu většinou trojhranné. Květenství je polokulovitý lichookolík, na bázi podepřený suchomázdřitým, dvoucípým, vytrvalým toulcem. Okvětí je čistě bílé, hvězdovitě rozestálé. Plodem je trojbrázdá tobolka.

Možná záměna: V době květu nezaměnitelný druh. Vzácně může nastat záměna se vzácným česnekem hadím (Allium victorialis), který se odlišuje vláknitě rozpadavou krycí šupinou cibule, kulovitým květenstvím, květy se zvonkovitým okvětím a listy na rubu s nápadnou žilnatinou. Ve sterilním stavu také může dojít k záměně s konvalinkou vonnou (Convallaria majalis), která má tuhé, v mládí často ojíněné listy s nápadnou souběžnou žilnatinou.

Rozšíření:
Česnek medvědí je rozšířen v mírném až boreálním pásmu Evropy. Souvislý areál probíhá od Britských ostrovů, přes Francii, střední Evropu a jižní Skandinávii, po Ukrajinu, Rumunsko a Bulharsko. Dále na východ se vyskytuje ještě na Kavkaze a roztroušeně v evropské části Ruska. Několik izolovaných arel se nachází ve Španělsku a Itálii.

U nás je hojnější především na Moravě a v severovýchodních Čechách, především v termofytiku a mezofytiku, jinde roste roztroušeně až vzácně.

Ekologie: Druh světlejších listnatých nebo lužních lesů a křovin, kde v pozdním jaře vytváří často až monodominantní porosty. Preferuje vlhčí, humózní, neutrální nebo slabě kyselé půdy. Roste na stanovištích s dostatkem dusíku (nitrofilní druh).

Geofyt, který kvete od konce dubna do začátku května.

Význam: Při květu poměrně dekorativní rostlina. Listy jsou aromatické, příjemné chuti, lze je přidávat do jarních pomazánek. Jeho současná obliba vede v jarních měsících k drancování lužních lesů, často navíc ležících v maloplošně zákonem chráněných územích. Rostliny by nikdy neměly být sbírány plošně. Stejně tak je nežádoucí jejich opětovné vysazování do přírody.

Taxonomická poznámka:
V rámci druhu Allium ursinum bývají některými autory rozlišovány dva poddruhy, lišící se papilnatostí květních stopek a vykazujících určitou geografickou tendenci. Typy s hladkými květními stopkami, rostoucí na Moravě a v části východních Čech, jsou označovány jako česnek medvědí ukrajinský (Allium ursinum subsp. ucrainicum), zatímco typy s papilnatými květními stopkami, rostoucí v západní části republiky, náleží k nominátnímu poddruhu česnek medvědí pravý (Allium ursinum subsp. ursinum). V území (např na střední a západní Moravě), kde se tyto dva poddruhy potkávají, vzniká celá řada přechodných typů.
 

 

 

Literatura:

Krahulec F. & Duchoslav M. (2010): Allium L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 647–677.