Allium ursinum - česnek medvědí

24. 1. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Allium ursinum L. - česnek medvědí

Čeleď: Alliaceae - česnekovité

Status: běžný druh

 

Popis: Až 50 cm vysoká bylina, s drobnou, protáhlou cibulí. Listy, vyrůstající pouze v přízemní růžici, jsou dlouze řapíkaté, protáhle eliptické, na konci zašpičatělé, tmavě zelené. Květní stopky jsou na průřezu většinou trojhranné. Bílé květy jsou uspořádané do řídkých vrcholíkovitých květenství. Květenství jsou kryta suchomázdřitým toulcem. Plodem je trojbrázdá tobolka.

 

Rozšíření: Česnek medvědí je rozšířen v mírném až boreálním pásu Evropy. Souvislý areál probíhá od Britských ostrovů, přes Francii, střední Evropu a jižní Skandinávii, po Ukrajinu, Rumunsko a Bulharsko. Dále na východ se vyskytuje ještě na Kavkaze a roztroušeně v evropské části Ruska. Několik izolovaných arel se nachází ve Španělsku a Itálii.

 

U nás je hojnější především na Moravě a v severovýchodních Čechách, především v termofytiku a mezofytiku, jinde roste roztroušeně až vzácně.

 

Ekologie: Druh světlejších listnatých nebo lužních lesů a křovin, kde v pozdním jaře vytváří často až monodominantní porosty. Preferuje vlhčí, humózní, neutrální nebo slabě kyselé půdy. Roste na stanovištích s dostatkem dusíku (nitrofilní druh).

 

Geofyt, který kvete od konce dubna do začátku května.

 

Význam: Při květu poměrně dekorativní rostlina. Listy jsou aromatické, příjemné chuti, lze je přidávat do jarních pomazánek.

 

Taxonomická poznámka: V rámci druhu Allium ursinum bývají některými autory rozlišovány dva poddruhy, lišící se papilnatostí květních stopek a vykazujících určitou geografickou tendenci. Typy s hladkými květními stopkami, rostoucí na Moravě a v části východních Čech, jsou označovány jako česnek medvědí ukrajinský (Allium ursinum subsp. ucrainicum Kleopow et Oxner), zatímco typy s papilnatými květními stopkami, rostoucí v západní části republiky, náleží k nominátnímu poddruhu česnek medvědí pravý (Allium ursinum subsp. ursinum). Na lokalitách, kde se tyto dva poddruhy potkávají, vzniká celá řada přechodných typů.

allium-ursinum-1 allium-ursinum-2 allium-ursinum-3