Allium flavum - česnek žlutý

6. 7. 2017 vytvořil Michal Hroneš

Allium flavum L. – česnek žlutý
Syn.: Cepa flava (L.) Moench, Codonoprasum flavum (L.) Rchb., Kalabotis flavum (L.) Raf.
Čeleď: Amaryllidaceae – amarylkovité (dříve Alliaceae – česnekovité)
Status: NT

Popis: Vytrvalé, sivě ojíněné byliny s vejcovitou cibulí obalenou blanitými šupinami a 8–60 cm vysokou lodyhou. Listy, vyrůstající po 2–3, jsou čárkovité, špičaté, pouze při bázi duté, hladké. Květenství, vyrůstající na přímém, oblém stvolu, je polokulovitý, řídký lichookolík bez pacibulek. Toulec uzavírající květenství je dvoucípý, vytrvávající, obvykle s jedním cípem nápadně kratším. Květy jsou žluté, vejcovité, vyrůstající na dlouhých převislých květních stopkách. Tyčinky jsou žluté, za květu nápadně vyčnívající. Plodem je tobolka.

Možná záměna: Určení většiny česneků vyskytujících se na našem území je poměrně komplikované. Tento fakt je způsoben zejména nedostatkem morfologických znaků vhodných pro determinaci (podobně jako u dalších jednoděložných geofytů) – na jaře jsou pro určování dostupné jen listy, v době květu jsou naopak listy obvykle odumřelé. Česnek žlutý se dá od našich ostatních česneků v době květu poznat snadno podle žlutých květů. Ve vegetativním stavu se pak dá rozeznat zejména díky charakteristické sivé namodralé barvě listů.

Rozšíření: Evropský druh s těžištěm rozšíření ve východním Středozemí, zejména na Balkánském poloostrově, odkud zasahuje na západ do jižní Itálie a Francie, na sever do Panonské oblasti a na východ do Turecka a jižního Ruska.

Územím České republiky prochází severní hranice rozšíření druhu. Přirozeně se u nás tento druh vyskytuje pouze na Moravě v Panonském termofytiku a na jeho hranicích s mezofytikem, hojněji především v Hustopečské pahorkatině, na Pálavě, v okolí Brna a také v průlomových údolí řek na jihozápadní Moravě.

Ekologie:
Teplomilný a světlomilný druh vázaný na otevřená skalní a travinná společenstva. K nejčastějším stanovištím jeho výskytu patří skalní stepi, xerotermní trávníky a bazické i kyselé skály, vzácněji se vyskytuje také na vřesovištích. Je diagnostickým druhem řady společenstev, např. svazů Asplenion cuneifolii, Bromo pannonici-Festucion pallentis a dalších.
 

Geofyt, který kvete v červenci a srpnu.

 

Taxonomická poznámka: Česnek žlutý patří do morfologicky a cytologicky velmi komplikované sekce Codonoprasum v níž tvoří samostatnou skupinu morfologicky velmi podobných druhů (např. Allium tauricum, A. ionochlorum), které jsou někdy hodnoceny jen jako poddruhy A. flavum.

 

 

Literatura:

Krahulec F. & Duchoslav M. (2010): Allium L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 647–677.

Salmeri C., Brullo C., Brullo S., del Galdo G. G. & Moysiyenko I. (2016): What is Allium paniculatum? Establishing taxonomic and molecular phylogenetic relationships within A. sect. Codonoprasum. – Journal of Systematics and Evolution 54: 123–135.