Arum cylindraceum - áron východní

8. 11. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Arum cylindraceum Gasp. - áron východní

Syn.: Arum alpinum Schott & Kotschy, Arum besserianum Schott, Arum maculatum subsp. alpinum (Schott & Kotschy) K. Richt., Arum orientale subsp. besserianum (Schott) Holub, Arum orientale subsp. alpinum (Schott & Kotschy) Riedl, Arum alpinum subsp. besserianum (Schott) Dostál, Arum maculatum subsp. danicum Prime, Arum orientale subsp. danicum (Prime) Prime

Čeleď: Araceae - áronovité

Status: C4

 

Popis: Vytrvalá rostlina s vejcovitým, vertikálním oddenkem, dorůstající se asi 14-30 cm výšky. Listy jsou eliptické, střelovité až hrálovité, na konci tupé až tupě špičaté, jasně zelené, dlouze řapíkaté. Květenství je palicovité, ukryté v kornoutovitém toulci, který je světle zelený až bělavý. Jednotlivé květy jsou nahé, bez květních obalů (achlamidní květ). Plodem je protáhle vejcovitá, za zralosti červeně oranžová až červená bobule.

 

Možná záměna: Velmi podobným druhem je na našem území áron plamatý (Arum maculatum), který má dlouhý, horizontálně rostoucí oddenek, více do šířky rozevřený toulec či tmavě skvrnité listy. V ČR se tento druh vyskytuje pouze v Čechách.

 

Rozšíření: Áron východní je rozšířen zejména ve Středomoří (jižní Itálie, jižní Francie) a na Balkánském poloostrově, odkud areál pokračuje Karpatským obloukem až do východních oblastí střední Evropy (Slovensko, jižní Polsko, Morava, východní Rakousko). Izolované lokality leží v Dánsku.

 

U nás má rozšíření tohoto áronu nápadnou východní tendenci. Vyskytuje se zejména v teplejších oblastech Moravy (v termofytiku a mezofytiku) a na několika málo místech ve východních Čechách. Nejzápadnější lokality na našem území leží u Kopidlna.

 

Ekologie: Vlhkomilnější druh, který roste v podrostu listnatých lesů, zejména doubrav a bučin, vzácněji však také v dubohabřinách a na sušších místech v lužních lesích. Vyhovují mu mírně kyselé, písčitohlinité až hlinité půdy.

 

Geofyt, který kvete v dubnu a květnu.