Cardaminopsis arenosa subsp. arenosa - řeřišničník písečný pravý

22. 3. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek subsp. arenosa - řeřišničník písečný pravý  

Syn.: Sisymbrium arenosum L., Arabis arenosa (L.) Scop., Arabis arenosa subsp. typica Čelak.  

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Obvykle jednoleté až krátce vytrvalé, 15-40 cm vysoké rostliny s přímými až hojně větvenými lodyhami pokrytými jednoduchými až víceramennými, okolo 1 cm dlouhými chlupy. Přízemní listy, vyrůstající v růžici, jsou v obrysu kopinaté až podlouhlé, peřenosečné, chlupaté. Lodyžní listy jsou zubaté až celokrajné. Květenství je hroznovité, bohaté, tvořené bílými, růžovými či nafialovělými květy. Plodem je šešule.

 

Možná záměna: Řeřišničník písečný je velmi variabilní druh, který vytváří větší množství morfotypů. V České republice se vyskytují 2 morfologicky odlišné typy hodnocené jako poddruhy. Kromě nominátního poddruhu je to řeřišničník písečný Borbásův (Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii), který se dá odlišit především podle kratších chlupů na lodyze a menšího počtu vždy bílých květů. Od vzácného řeřišničníku skalního (Cardaminopsis petraea) se řeřišničník písečný liší především peřenosečnými listy v přízemní růžici a od řeřišničníku Hallerova (Cardaminopsis halleri) nepřítomností nadzemních výběžků.

 

Rozšíření: Poměrně úzce rozšířený evropský druh s pravděpodobným vývojovým centrem ve střední Evropě. Směrem na sever se vyskytuje přibližně po střední Skandinávii a Finsko, na jih po Alpy a sever Balkánského poloostrova.

 

V ČR se vyskytuje především v kaňonech větších řek a jejich okolí. Roztroušeně ho lze ale najít i na dalších místech státu, především ve vyšších polohách termofytika a v mezofytiku.

 

Ekologie: Druh rostoucí na skalních výchozech, sutích, kamenitých stráních, písčinách, na říčních náplavech a druhotně také na náspech, v lomech a štěrkovnách či na hradních zdech. Využívá obvykle kamenité až skalnaté podloží bez rozdílu reakce, avšak s převahou na zásaditých horninách. Je diagnostickým druhem společenstev pohyblivých sutí svazu Stipion calamagrostis.

 

Terofyt až krátkověký hemikryptofyt, který kvete od konce dubna do července.