Arabidopsis arenosa subsp. arenosa - řeřišničník písečný pravý

22. 3. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée subsp. arenosa – řeřišničník písečný pravý
Syn.: Sisymbrium arenosum L., Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek, Arabis arenosa (L.) Scop., Arabis arenosa subsp. typica Čelak.
Čeleď: Brassicaceae – brukvovité
Status: běžný druh

Popis: Obvykle jednoleté až krátce vytrvalé, 15–40 cm vysoké rostliny s přímými až hojně větvenými lodyhami pokrytými jednoduchými až víceramennými, okolo 1 cm dlouhými chlupy. Přízemní listy, vyrůstající v růžici, jsou v obrysu kopinaté až podlouhlé, peřenosečné, chlupaté. Lodyžní listy jsou zubaté až celokrajné. Květenství je hroznovité, bohaté, tvořené bílými, růžovými či nafialovělými květy. Plodem je šešule.

Možná záměna:
Řeřišničník písečný je velmi variabilní druh, který vytváří větší množství morfotypů. V České republice se vyskytují 2 morfologicky odlišné typy hodnocené jako poddruhy. Kromě nominátního poddruhu je to řeřišničník písečný Borbásův (Arabidopsis arenosa subsp. borbasii), který se dá odlišit především podle kratších chlupů na lodyze a menšího počtu vždy bílých květů. Od vzácného řeřišničníku skalního (Arabidopsis petraea) se řeřišničník písečný liší především peřenosečnými listy v přízemní růžici a od řeřišničníku Hallerova (Arabidopsis halleri) nepřítomností nadzemních výběžků.

Rozšíření: Poměrně úzce rozšířený evropský druh s pravděpodobným vývojovým centrem na jihovýchodě střední Evropy. Směrem na sever se vyskytuje přibližně po střední Skandinávii a Finsko, na jih po Alpy a sever Balkánského poloostrova.

V ČR se vyskytuje především v kaňonech větších řek a jejich okolí. Roztroušeně ho lze ale najít i na dalších místech státu, především ve vyšších polohách termofytika a v mezofytiku.

Ekologie:
Druh rostoucí na skalních výchozech, sutích, kamenitých stráních, písčinách, na říčních náplavech a druhotně také na náspech, v lomech a štěrkovnách či na hradních zdech. Využívá obvykle kamenité až skalnaté podloží bez rozdílu reakce, avšak s převahou na zásaditých horninách. Je diagnostickým druhem společenstev pohyblivých sutí svazu Stipion calamagrostis a teplomilných akátin na skalnatých stráních svazu Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae.

Terofyt až krátkověký hemikryptofyt, který kvete od konce dubna do července.

 

 

Literatura:

Měsíček J., Slavík B. & Tomšovic P. (1992): Cardaminopsis (C. A. Meyer) Hayek. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 116–122.