Anemone sylvestris - sasanka lesní

16. 11. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Anemone sylvestris L.  sasanka lesní  

Syn.: Anemone hirsuta Gilib., Anemone alba Juss., Anemone ochotensis Fischer sensu Schur, Oriba sylvestris (L.) Opiz  

Čeleď: Ranunculaceae  pryskyřníkovité  

Status: C3, §3

 

Popis: 15 až 40 cm vysoké rostliny se silným oddenkem a obvykle 1 jednokvětou lodyhou. Přízemní růžice listů je za květu vyvinutá, listy jsou dlouze řapíkaté, hnědě pochvaté. Řapíky listů jsou hustě pokryté bílými chlupy. Čepel je obvykle širší než dlouhá, dlanitě zpeřená, tří až pětičetná. Listeny, vyrůstající v trojčetném přeslenu na lodyze, jsou krátce řapíkaté, podobné přízemním listům. Květ je nápadný, velký, okvětní lístky jsou bílé, zevnějšku mnohdy nafialovělé. Plodem je krátce zobánkatá, hustě chlupatá nažka.

 

Možná záměna: V ČR je téměř nemožné zaměnit sasanku lesní za nějaký jiný druh: sasanka hajní (Anemone nemorosa) je výrazně drobnější a už na první pohled méně chlupatá, sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) se liší žlutými květy a sasanka narcisokvětá (Anemone narcissiflora) je morfologicky zcela odlišným druhem s naprosto jiným ekologickým optimem.

 

Rozšíření: Druh s těžištěm rozšíření ve střední a východní Evropě. Areál končí na západě přibližně ve střední Francii, na východě pokračuje až do střední Asie.

 

V České republice se sasanka lesní vyskytuje roztroušeně až vzácně téměř v celém termofytiku a teplejším mezofytiku. Vzácně vystupuje až do podhůří, kde roste pouze na slunných jižně orientovaných svazích.

 

Ekologie: Jde o druh slunných, xerotermních či subxerotermních trávníků, lesních okrajů, světlejších listnatých lesů či lesostepních strání a starých sadů. Roste na kamenitých, obvykle vápenatých, suchých půdách s dostatkem světla. Je diagnostickým druhem teplomilných lemových společenstev svazu Geranion sanguinei.

 

Hemikryptofyt kvetoucí v květnu až červnu.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen především změnou lučního hospodářství (především ukončením pastvy a následným zarůstáním biotopů křovinami). Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nápadný a dekorativní druh je tato sasanka ohrožena také sběrem a přesazováním do zahrad. Druh je v Červeném seznamu cévnatých rostlin veden v kategorii ohrožený a ve stejné kategorii je chráněn zákonem, proto je jeho sběr ve volné přírodě nelegální a protizákonný!

 

Význam: Dekorativní a okrasná, často pěstovaná rostlina.

 

 Anemone sylvestris 1 Anemone sylvestris 2 Anemone sylvestris 3

 

Literatura:

 

Skalický V. (1988): Anemonoides Mill. – sasanka. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 410–412, Academia, Praha.