Anagallis arvensis - drchnička rolní

17. 12. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Anagallis arvensis L. – drchnička rolní
Syn.: Anagallis carnea Schrank, Anagallis phoenicea Scop., Anagallis arvensis subsp. phoenicea (Scop.) Schinz & Keller
Čeleď: Primulaceae – prvosenkovité
Status: běžný druh

Popis: Jednoleté byliny s poléhavou až vystoupavou, čtyřhrannou, 5 – 30 cm vysokou lodyhou. Listy jsou vejčité až kopinaté, špičaté až tupě špičaté, na okraji s úzkým blanitým lemem, světle zelené. Květy, vyrůstající na tenkých květních stopkách z úžlabí horních listů, jsou oranžové, oranžovočervené nebo vzácněji azurově modré, růžové či bílé. Kališní cípy jsou kopinaté, na okraji blanité, kratší než koruna. Korunní lístky jsou na povrchu hustě žláznatě brvité. Plodem je tobolka.

Možná záměna:
Oranžovokvěté rostliny jsou prakticky nezaměnitelné, u modrokvětých rostlin může nastat záměna s drchničkou modrou (Anagallis foemina), která se liší lysými nebo jen velmi řídce žláznatými korunními lístky.

Rozšíření: Druh původní pravděpodobně jen v širším Středomoří. Jako archeofyt či neofyt se rozšířil po celé Evropě, do Grónska, do střední a východní Asie, do Austrálie či do Severní a Jižní Ameriky.

V ČR se vyskytuje roztroušeně až velmi hojně v nižších a středních polohách (termofytikum a mezofytikum), vzácně vystupuje až do podhůří.

Ekologie: Archeofyt, který roste na polích, zahradách, vinicích či na ruderálních trávnících a rumištích, obvykle na mírně kyselých půdách. Květy se při západu slunce či při špatném počasí zavírají a semena pak vznikají samoopylením.

Terofyt, který kvete od května do září.

Význam:
Málo významný polní plevel. Pro některá domácí zvířata je tento druh mírně toxický.

Taxonomická poznámka: Drchnička rolní je velmi variabilní zejména v barvě květů, jednotlivé barevné morfotypy bývají klasifikovány obvykle jako formy: f. azurea Hyl. (květy modré), f. carnea (Schrank) Hyl. (květy růžové), f. pallida (květy světle žluté až bělavé)…

 

 

Literatura:

Cholewa A. F. (2009): Anagallis L. – In.: FNA Editorial Comitee (eds), Flora of North America vol. 8 (Paeoniaceae-Ericaceae), Oxford University Press, Oxford, 302–306.

Gibbs P. E. & Talavera S. (2001): Breeding system studies with three species of Anagallis (Primulaceae): Self-incompatibility and reduced female fertility in A. monelli L. – Anals of Botany 88(1): 139–144.

Kovanda M. (1992): Anagallis L. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 272–274.