Allium schoenoprasum subsp. alpinum - pažitka pobřežní horská

17. 1. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. - pažitka pobřežní horská

Syn.: Allium schoenoprasum var. alpinum DC., Allium schoenoprasum subsp. sibiricum (L.) Hartm., Allium schoenoprasum subsp. sibiricum (Willd.) Čelakovský, Allium sibiricum L., Allium alpinum (DC.) Hegetschw.

Čeleď: Alliaceae - česnekovité, resp. Amaryllidaceae - amarylkovité

Status: C3

 

Popis: Vytrvalé, trsnaté 25-60 cm vysoké rostliny s několika úzce kónickými cibulemi nahloučenými v okolí krátkého oddenku. Listy, vyrůstající od báze lodyhy obvykle po 1 až 3, jsou polooblé, duté, hladké, obvykle přerůstající květenství. Stvol, nesoucí kulovité až polokulovité, růžové až růžovofialové, vzácně bílé nebo nažloutlé květenství, je přímý a uvnitř dutý. Okvětní lístky jsou protáhle kopinaté, na konci dlouze zašpičatělé. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Od nížinného poddruhu pažitky pobřežní pravé (Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum) se kromě ekologických nároků liší polooblými listy a většími vegetativními a generativními orgány.

 

Rozšíření: Cirkumpolárně rozšířený taxon, který se vyskytuje v horách Evropy, na Sibiři, v Himálaji, v Číně, Mongolsku, Japonsku a v Severní Americe.

 

V ČR se vyskytuje především v ledovcových karech Krkonoš a Hrubého Jeseníku a izolovaně také na vrcholu Klíč v Lužických horách. Udávaný historický výskyt na Kralickém Sněžníku je sporný.

 

Ekologie: Horský druh, který roste zejména na prameništích, na mokvavých skalách, ve vysokostébelných trávnících či na okrajích horských potoků. Pažitce vyhovují humóznější, mírně kyselé půdy s dostatkem živin. Je diagnostickým druhem společenstev květnatých horských trávníků svazů Agrostion alpinae a Calamagrostion arundinaceae.

 

Geofyt, který kvete od června do srpna.

 

Význam: Aromatická rostlina, používaná jako zelenina či koření.

 

Taxonomická poznámka: Některými autory je pažitka pobřežní horská jako samostatný taxon rozlišována a je považována pouze za horský ekotyp pažitky pobřežní.