Michal Hroneš

Vzdělání: Botanika (Mgr., Ph.D. - PřF UP Olomouc)

Specializace: botanika (vyšší rostliny)

Odborný zájem:

- polyploidie a hybridizace u krytosemenných rostlin

- jednoděložné rostliny, Boraginaceae, Salicaceae, Violaceae

- alpínská a subalpínská květena a vegetace

Kontakt: hrones.m_at_seznam.cz

Fotografická výbava: Olympus E-400 

Členství v odborných společnostech: Česká botanická společnost (ČBS)

Odborná publikační aktivita: ResearchGate

 

 


Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15