Zdeněk Mačát

Vzdělání: Ochrana přírody (Mgr.), Ekologie (Ph.D.) - Katedra ekologie a ŽP, PřF, UP Olomouc

Zaměstnání: Správa Národního parku Podyjí - zoolog 

Specializace: herpetologie

Odborný zájem:

- obojživelníci a plazi střední Evropy

- skupina velkých čolků (Triturus cristatus ssp.)

Kontakt: zdenek.macat_at_gmail.com

Fotografická výbava: Canon EOS 60D, Sigma 160-500 DG Contemporary, Canon EF-S 60mm f/2,8 Macro USM 

 

Články: (https://www.researchgate.net/profile/Zdenek_Macat/research)


Mačát, Z., Rulík, M., Jablonski, D., Reiter, A., Jeřábková, L., Rada, S. & Mikulíček, P. (2019): Species‐specific habitat preferences do not shape the structure of a crested newt hybrid zone (Triturus cristatus x T. carnifex). Ecology and Evolution 9 (22): 12446–12458.

 

Jablonski, D., Gvoždík, V., Choleva, L., Jandzik, D., Moravec, J., Mačát, Z. & Veselý, M. (2019): Tracing the maternal origin of the common wall lizard (Podarcis muralis) on the northern range margin in Central Europe. Mitochondrion 46: 149-157.


Mačát, Z., Rindos, M., Mihalca, D. & Jablonski, D. (2019): Amplexus between two different orders of amphibians recorded in Romania. North-western Journal of Zoology 15(1): 112-113.


Machač, O., Mačát, Z., Jelínek, A. & Reiter, A. (2018): Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae) v povodí řeky Dyje. Thayensia 15: 95-102.


Mačát, Z. & Jablonski, D. (2018): Polypedates leucomystax (Common Tree Frog). Defensive behavior. Herpetological Review 49(2): 307.


Mačát, Z. & Jablonski, D. (2018): Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), amplexing male Bufo bufo (Linnaeus, 1758). Herpetozoa 30(3/4): 222-223. 


Reiter, A., Mačát, Z. & Jeřábková, L. (2016): Rozšíření obojživelníků na Znojemsku - ocasatí (Caudata). Thayensia 13: 137-179.


Mačát, Z., Ahmad Sah, H.H. & Grafe, T.U. (2016): Attempted predation of Ptychozoon horsfieldii (Squamata: Gekkonidae) by Chrysopelea paradisi (Serpentes: Colubridae) in Borneo. Phyllomedusa 15(1): 65-67. [pdf]

 

Mačát, Z., Hagner, D. & Jablonski, D. (2016): Erythrism in the Smooth Snake, Coronella austriaca (Laurenti, 1768), Recorded from Georgia. Russian Journal of Herpetology 23(1): 73-76.[pdf]

 

Mačát, Z. & Jablonski, D. (2016): Good invasion ability is not enough: Predation on the pond slider (Trachemys scripta) by the wels catfish (Silurus glanis) in the Czech Republic. Herpetological Bulletin 135(1): 38-39.[pdf]


Ahmad Sah, H. H. & Z. Mačát (2016): Boiga nigriceps (Dark-headed Cat Snake). Diet. Herpetological Review 47(1): 141-142. [pdf]

 

Rulík, M., A. Bednařík, R. Gabriš, F. Trnka, K. Kuřavová & Z. Mačát (2016): Zajímavosti z biologie a výzkumu živočichů Baltského moře a písečné kosy poloostrova Hel. Živa 1/2016: 46-49.

 

Mačát, Z., L. Jeřábková, A. Reiter, M. Rulík & D. Jablonski (2015): Malformations and body injuries in a hybrid zone of crested newts (Caudata: Salamandridae: Triturus cristatus superspecies). Acta Herpetologica 10(2): 135-141. [pdf]

 

Rulík, M., A. Bednařík, F. Trnka & Z. Mačát (2015): Nejen za tuleni na písečnou kosu - poloostrov Hel. Živa 6/2015: 311-315. [pdf]

 

Mačát, Z., M. Veselý & D. Jablonski (2015): New case of fruit eating observation in Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810) (Lacertidae) from Croatia. Biharean Biologist 9(2): 158-159.[pdf]

 

Mačát, Z., H. H. Ahmad Sah & T. U. Grafe (2015): Rhacophorus pardalis (Harlequin Tree Frog). Defensive bahavior. Herpetological Review 46(3): 418 [pdf]

 

Mačát, Z., A. Bednařík & M. Rulík (2015): The three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) infection with Schistocephalus solidus in Hel marina (Puck Bay, Baltic Sea, Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies 44(1): 11-17. [pdf]

 

Mačát, Z., E. Mizsei & D. Jablonski (2015): Triturus macedonicus (Macedonian Crested Newt). Tail autotomy. Herpetological Review 46: 71-72.  [pdf]

 

Mačát, Z. (2014): Herpetofauna brunejského národního parku Ulu Temburong. Živa 6/2014: 296-299. [pdf]


Mačát, Z., M. Starcová, J. Červenka, D. Jablonski & M. Šandera. 2014. A molecular assessment and first record of Tarentola mauritanica (Squamata: Phyllodactylidae) on Corfu, Greece. Salamandra 50: 172-176. [pdf]


Šandera M., John V., Mačát Z., Jeřábková L., Zicha O. (2013): Mapování výskytu obojživelníkůa plazů v ČR na BioLibu v roce 2012. Herpetologické informace, Vol. 12(1): 19. 

 

Tuf I.H., Hora P., Mačát Z., Machač O., Rendoš M., Trnka F. & Vokálová A. (2013): Suitability of nail polish for marking the common rough woodlouse, Porcelio scaber (Oniscidea). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 77: 159-163. [pdf]

 

Mačát Z., Trnka F., & Machač O. (2013): GreenCamp 2013 – tentokrát v CHKO Třeboňsko. Ochrana přírody 68 (3): 33. [pdf]


Mačát Z. (2012): Nálezy obojživelníků a plazů v EVL Libické luhy. Faunistic records of amphibians and reptiles at SCI Libické luhy. Práce muzea v Kolíně, 10: 59-90. [pdf]


Abstrakta: 


Weber, L., M. Rulík & Z. Mačát (2016): Biotopové charakteristiky lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) v aluviu řeky Moravy: využitelnost Habitat Suitability Indexu pro predikci výskytu. 240. In: Bryja, J., F. Sedláček & R. Fuchs (Eds.): Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2015. 279 pp.


Mačát, Z., Jeřábková, L., Reiter, A., Rulík, M. & Jablonski, D. (2016): Morfologické abnormality a zranění v hybridní zóně velkých čolků (Triturus cristatus superspecies) jižní Moravy. 133. In: Bryja, J., F. Sedláček & R. Fuchs (Eds.): Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2015. 279 pp.


Mačát, Z., H. H. Ahmad Sah & T. U. Grafe (2015): Preliminary results from observation of blood-sucking flies genus Sycorax (Diptera: Psychodidae) hosted by Ansonia longidigita (Anura: Bufonidae) in Borneo. 18th European Congress of Herpetology, Wroclaw, Poland, 7 - 12 September 2015. Programme & Abstracts: 153.


Mačát Z. (2013): Charakteristika tůní a společenstva obojživelníků na lokalitách velkých čolků. Herpetologické informace, Vol. 12(1): 8.


Mačát, Z., M. Starcová, J. Červenka, D. Jablonski & M. Šandera. 2014. Gekon zední (Tarentola mauritanica) na řeckém ostrově Korfu: první záznam a identifikace mitochondriálního haplotypu. 122-123. In: Bryja, J., P. Drozd. (Eds.): Zoologické dny Ostrava 2014. Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014. 253 pp.

 

Mačát, Z., Jeřábková, L., Reiter, A. & Rulík, M. (2013): Habitat features and syntopic species of crested newt ponds in South Moravia, Czech Republic. 17th European Congress of Herpetology, Veszprém, Hungary, 22-27 August 2013. Programme & Abstracts: 263.


Mačát Z., Jeřábková L., Reiter A. & Rulík M. (2013): Morphological study and revision of occurence of the genus Triturus in hybrid zone, South Moravia, Czech Republic. Joint Meeting of the British Herpetological Symposium & Amphibian Conservation Research Symposium – London 2013. Programme & Abstracts.


Mačát Z., Jeřábková L. & Reiter A. (2012): Velcí čolci na Znojemsku. Herpetologické informace Vol. 11(1): 8.

 

Mačát Z. (2012): GreenCamp – letní škola ochrany přírody pro středoškolské studenty. [GreenCamp – summer school of nature protection for high school students] In: Machar I. (ed.): Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny. Monografie. Vydává Česká společnost pro ekologii krajiny a Univerzita Palackého v Olomouci, 72-74.

 

Mačát Z., Reiter A. & Jeřábková L. (2012): Diverzita velkých čolků na Znojemsku. In: Bryja J., Albrechtová J., Tkadlec E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 127-128.

 

Mačát Z., Jeřábková L. & Reiter A. (2010): Aplikace nové metody při odchytu obojživelníků. Herpetologické informace Vol. 9 (1): 5-6.

 

Tuf, I.H., Hora, P., Mačát, Z., Machač, O., Rendoš, M., Trnka, F., Vokálová, A. (2011): Stability and toxicity of polish nail marks on Porcellio scaber. Tajovský, K. (ed.): 11th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract Book with Programme and List of Participants. Institute of Soil Biology, Biology Centre, ASCR, v.v.i., České Budějovice: 50. 

 

Hora P., Mačát Z., Machač O., Rendoš M., Trnka F., Vokálová A., Tuf I.H. (2010): Značení půdních bezobratlých: jak dlouho vydrží a jak rychle zabíjí? In: Bryja J. & Zasadil P. (eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010.

 

Mačát, Z., Hora, P., Machač, O., Rendoš, M., Trnka, F., Vokálová, A., Tuf, I.H. (2010): Značení půdních bezobratlých: jak dlouho vydrží a jak rychle zabíjí? [Marking of soil invertebrates – shelf life and toxicity.] In: Opatrný, T., Nevěčná, T. (eds.): Studenstká vědecká soutěž “O cenu děkana 2010”. Sborník příspěvků. Univerzita Palackého v Olomouci: 140.

 

Mačát Z., Veselý M. (2009): Nové nálezy vzácných plazů v České republice. Herpetologické informace Vol. 8 (1): 10-11. 

 

Manuskripty: 

 

Mačát Z. (2012): Morfologická analýza a aktualizace rozšíření velkých čolků na Znojemsku. - Ms., depon. in.: KEŽP, UP Olomouc, Olomouc.

 

Mačát Z. (2011): Návrh opatření nezbytných pro stabilizaci a posílení populace a pro zlepšení stavu lokalit s výskytem čolka Triturus carnifex. - Ms., Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha.


Mačát Z. (2010): Průběžná zpráva o výzkumu druhového zastoupení, stavu populací a příčin ohrožení druhového komplexu čolka velkého (Triturus cristatus group) v okresech Znojmo a Třebíč. – Ms., Depon. in: Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha.


Mačát Z. (2010): Geografické rozšíření a morfometrická variabilita velkých čolků (Triturus cristatus superspecies). - Ms., depon. in.: KEŽP, UP Olomouc, Olomouc.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7