Cahnov - Soutok - Národní přírodní rezervace

6. 9. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

NPR Cahnov - Soutok se nachází v nejjižnějším cípu Moravy, v Lanžhotském výběžku, který do tvaru písmena V utváří řeky Morava a Dyje. Rezervace se nachází asi 10 km jižně od města Lanžhot.

 

NPR Cahnov - Soutok 

kraj: Jihomoravský, okres: Břeclav

rozloha: 13,46 ha

vyhlášeno: 1949 (jako dvě samostatné rezervace), sloučeno 1992

 

Oplocená rezervace spojující pralesní společenstvo tvrdého luhu a zaplavované louky. Jedná se o dvě lokality. Tvrdý luh se dřevinou skladbou druhů jako je dub letní (Quercus robur), jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus) a lípa malolistá (Tilia cordata), v podrostu např. s bledulí letní (Leucojum aestivum). A luční společenstvo dolního Podyjí (sv. Cnidion venosi) s vzácnými rostlinami jako jarva žilnatá (Cnidium dubium) nebo šišák hrálolistý (Scutellaria hastifolia). Z houbařského hlediska je lokalita velmi zajímavá. Vzhledem dobrým podmínkám se tu vyskytují vzácné druhy hub, např. dřevomor jasanový (Hypoxylon fraxinophilum) a dřevomor moravský (Hypoxylon moravicum).

 

Z bezobratlých se tu vyskytují vzácní brouci jako: tesařík drsnorohý (Aegosoma scabricorne), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), páchník hnědý (Osmoderma eremita) a dva druhy krajníků, pižmový a hnědý (Calosoma sycophanta, C. inqisitor). V dutinách stromů žije i několik druhů netopýrů nebo v nich hnízdí holub doupňák (Columba oenas), žluna šedá (Picus canus), šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Na mokřadní louce může potkat i chřástala kropenatého (Porzana porzana). Z obojživelníků se zde vyskytuje čolek dunajský (Tritutrus dobrogicus) a hojně i skokan ostronosý (Rana arvalis).

 

NPR patří k evropsky významným lokalitám soustavy NATURA 2000 a také do soustavy botanicky významných území (IPA) Soutok Moravy a Dyje.

 

   

 

Literatura:

 

Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J., Slavík, P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin, P., (ed.) Chráněná území ČR, svazek IX. AOPK ČR a Ecocentrum Brno, 932 pp.