Anser fabalis - husa polní

31. 10. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Anser fabalis (Latham, 1787) - husa polní

Řád: Anseriformes - vrubozobí

Status: LC

 

Popis: Husa polní je 70 - 90 cm velký vrubozobý pták. Rozpětí křídel dosahuje délky od 140 do 175 cm. Hlava i krk jsou tmavé, v odstínech hnědé až hnědočerné. Zobák se žlutou až oranžovou skvrnou. Okraje tmavých ramenních letek a svrchních křídelních krovek jsou výrazně bílé. Na zádech je vidět příčné, světlé pruhování. Nohy jsou oranžové. Samec i samice se ve zbarvení nijak neliší.

 

Možná záměna: Od husy velké (Anser anser) a husy krátkozobé (Anser brachyrhynchus) odlišíme husu polní zbarvením dolních končetin, které jsou výrazně oranžové, oproti růžové barvě na nohou obou těchto druhů.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, který hnízdí na severu v tundře a tajze. Zimuje v západní, severní a střední Evropě.

 

V ČR protahuje na zimoviště. Většinou v období od září po říjen a mezi únorem a květnem. Některé kusy zimují i v ČR (Novomlýnské nádrže).

 

Biologie a ekologie: Husa polní hnízdí v tundře na severu Euroasie. Hnízdo si staví na rašeliništích, mokřadech nebo na vlhké tundře. Většinou se jedná o díru, která je vystlaná mechem nebo trávou. Samice jednou ročně snáší 4 - 6 špinavě bílých vajec. Inkubace trvá přibližně 30 dní. Po vylíhnutí mláďat je vodí oba rodiče po dobu asi dvou měsíců. Husa polní je býložravá, potravu tvoří hlavně trávy. 

 

Hlas: Husa polní se ozývá převážně v letu. Hlas lze přepsat jako "kajak - kajak". Hlasem jde odlišit od ostatních hus, které mají také typický letový hlas a lze tedy zjisit druhové složení zimních tahových hejn i pouze na základě hlasových projevů (odkaz na hlas zde). 

 

Taxonomická poznámka: Druh vytváří několik poddruhů. V ČR se můžeme setkat s dvěma poddruhy, Anser fabalis fabalis (husa polní evropská) a Anser fabalis rossicus (husa polní jamalská).