Adam Bednařík

 

Studium:
Specializace:
Odborný zájem: 
Kontakt: adambednarik01_at_gmail.com
Fotografická výbava:
Členství v odborných společnostech

Vzdělání: Hydrobiologie (Mgr.), Ekologie (Ph.D.) - Katedra Ekologie a ŽP, PřF UP Olomouc

Specializace: Hydrobiologie

Odborný zájem:
- koloběh uhlíku ve vodních ekosystémech

- ichtyofauna ČR

- odonatofauna ČR

Kontakt: adambednarik01@gmail.com

Fotografická výbava: Canon EOS 600D, Canon EF-S 17-85 mm f/4.0-5.6 IS, Tamron AF 70-300 mm F/4-5,6 Di LD Macro, Canon EF 100/2,8 Macro

Členství v odborných společnostech: Česká limnologická společnost (ČLS)

Publikační činnost: ResearchGate nebo GoogleScholar

 

Bednařík A & Šácha D (2020): Výsledky průzkumu vážek (Odonata) na vybraných lokalitách Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma [The results of faunistic research of dragonflies (Odonata) in selected localities of the Krkonoše Mts National Park and its buffer zone]. Opera Corcontica 57: 107–122.

 

Jurajda P, Bednařík A, Bartáková V, Mendel J, Jurajdová Z & Mikl L (2020): Genetická struktura populací pstruha obecného (Salmo trutta) na vybraných lokalitách v Krkonošském národním parku [The genetic structure of brown trout (Salmo trutta) populations at selected localities in the Krkonoše Mts National Park (Czech Republic)]. Opera Corcontica 57: 95–106. 

 

Nagler, M., Praeg, N., Niedrist, G.H., Attermeyer, K., Catalán, N., Pilotto, F., Roberts, C.G., Bors, C., Fenoglio, S., Colls, M., Cauvy-Fraunié, S., Doyle, B., Romero, F., Machalett, B., Fuss, T., Bednařík, A., Klaus, M., Gilbert, P., Lamonica, D., Nydahl, A.C., González-Quijano, C.R., Bistarelli, L.T., Kenderov, L., Piano, E., Mor, J.-R., Evtimova, V., n.d. (2020): Abundance and biogeography of methanogenic and methanotrophic microorganisms across European streams. J Biogeogr. 00:1–14. https://doi.org/10.1111/jbi.14052

 

Bednařík A (2019): Použití stabilních izotopů uhlíku k determinaci cest vzniku metanu. Příloha 7.6. In: Šimek M a kol.: Skleníkové plyny z půdy a zemědělství. Vlastnosti, produkce, spotřeba, emise a možnosti jejich snížení. Praha, Academia, 183186 pp.

 

Rulík M, Bednařík A (2019): Metanogeneze a vodní toky. Příloha 7.7. In: Šimek M a kol.: Skleníkové plyny z půdy a zemědělství. Vlastnosti, produkce, spotřeba, emise a možnosti jejich snížení. Praha, Academia, 187191 pp.

 

Bednařík A, Blaser M, Matoušů A, Tušer M, Chaudhary PP, Šimek K, Rulík M (2019): Sediment methane dynamics along the Elbe River. Limnologica 79, 125716. https://doi.org/10.1016/j.limno.2019.125716 

 

Bednařík A, Blaser M, Rulík M (2019): Methane formation and consumption by sediments in the cross-channel profile of the small river impoundment. Journal of Limnology, 78(2): 233242. https://doi.org/10.4081/jlimnol.2019.1898 

 

Matoušů A, Rulík M, Tušer M, Bednařík A, Šimek K & Bussmann I (2018): Methane dynamics in a large river: a case study of the Elbe River. Aquatic Sciences, 81:12. https://doi.org/10.1007/s00027-018-0609-9

 

Bednařík A, Blaser M, Matoušů A, Hekera P, Rulík M (2017): Effect of weir impoundments on methane dynamics in a river. Science of the Total Environment, 584–585: 164–174

 

Mach V, Bednařík A, Čáp L, Šipoš J, Rulík M (2016): Seasonal measurement of greenhouse gas concentrations and emissions along the longitudinal profile of small stream. Polish Journal of Environmental Studies, 25(5): 20472056. doi: 10.15244/pjoes/61668 

 

Rulík M, Bednařík A, Gabriš R, Trnka F, Kuřavová K, Mačát Z (2016): Zajímavosti z biologie a výzkumu živočichů Baltského moře a písečné kosy poloostrova Hel. Živa, 1: 46–49

 

Rulík M, Bednařík A, Trnka F, Mačát Z (2015): Nejen za tuleni na písečnou kosu – poloostrov Hel. Živa, 6: 311–315

 

Bednařík A, Čáp L, Maier V, Rulik M (2015): Contribution of methane benthic and atmospheric fluxes of an experimental area (Sitka stream). CLEAN – Soil, Air, Water, 43(8): 1136–1142  

 

Mačát Z, Bednařík A, Rulík M (2015): The three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) infection with Schistocephalus solidus in Hel marina (Puck Bay, Baltic Sea, Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies, 44(1): 11–17 

 

Bednařík A, Matoušů A, Hekera P, Rulík M (2015): Ovlivňují jezové zdrže koncentraci metanu v povrchové vodě a jeho emise do atmosféry? Vodní Hospodářství, 65(1): 6–10

 

Chaudhary PP, Wright ADG, Brablcová L, Buriánková I, Bednařík A, Rulík M (2014): Dominance of Methanosarcinales Phylotypes and Depth-Wise Distribution of Methanogenic Community in Fresh Water Sediments of Sitka Stream from Czech Republic. Current Microbiology, 69: 809–816

 

Rulík M, Bednařík A, Mach V, Brablcová L, Buriánková I, Badurová P, Gratzová K (2013): Methanogenic system of a small lowland stream Sitka, Czech Republic. In: Matovic MD (ed.): Biomass now – cultivation and utilization (chapter 17), InTech, Rijeka, 395−426 pp.


Stránky: 1 2 3 4
Stránky: 1 2 3 4