Aeshna mixta - šídlo pestré

12. 9. 2016 vytvořil Adam Bednařík

Aeshna mixta (Latreille, 1805) – šídlo pestré 

Čeleď: Aeshnidae – šídlovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Toto šídlo patří s velikostí těla přibližně 60 mm mezi menší zástupce svého rodu. Základní zbarvení hrudi a zadečku je hnědočerné. Na bocích hrudi se dále nachází dva žlutozelené pruhy. Charakteristickým znakem druhu u obou pohlaví je žlutá klínovitá skvrna ve tvaru hřebíku či písmene T ohraničená černým lemem a nacházející se na druhém zadečkovém článku. Na třetí až desátém zadečkovém článku jsou dva páry skvrn. U samců jsou skvrny prvního páru žlutomodré a skvrny druhého páru modré, zatímco u samic jsou oba páry skvrn na každém článku žlutozelené. Zadečkové přívěsky jsou u obou pohlaví nápadně dlouhé.

 

Možná záměna: Zbarvením je šídlo pestré nejvíce podobné šídlu sítinovému (Aeshna juncea). To však postrádá typickou skvrnu ve tvaru hřebíku na tergitu druhého zadečkového článku. Záměna je také možná s šídlem rákosním (Aeshna affinis), které se ale mimo jiné liší zbarvením hrudi (převážně zelenožlutá).  

 

Rozšíření: Euroasijský druh rozšířený po celé Evropě kromě severní části Skandinávie. Na východ jeho areál zasahuje až po Japonsko.

 

V ČR se jedná o běžný druh, který je poměrně hojný na celém území vyjma horských oblastí.

 

 

Biologie a ekologie: S šídlem pestrým se setkáme u široké škály stojatých vod od malých tůní až po štěrkovny s bohatě vyvinutou litorální vegetací. Vrcholem výskytu je druhá polovina léta, zhruba od července do počátku září. Samce nejčastěji uvidíme poletovat podél břehu a hlídat své teritorium, jak je tomu obvyklé i u jiných šídel. S dospělými jedinci se nezřídka setkáme i ve větších vzdálenostech od vody, zejména během migrací či lovu potravy. Vývoj larev probíhá v porostu ponořených částí litorálních rostlin a trvá obvykle dva roky.

 

 

   

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.