Coenagrion puella - šidélko páskované

9. 3. 2016 vytvořil Adam Bednařík

Coenagrion puella  (Linnaeus, 1758) – šidélko páskované 

Čeleď: Coenagrionidae - šidélkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Šidélko páskované patří mezi šidélka modrého zbarvení a dosahuje velikosti těla přibližně 33-35 mm. Pro samce šidélka páskovaného je charakteristická černá skvrna ve tvaru „U“ na druhém zadečkovém článku. Další články zadečku jsou převážně modré barvy s černou barvou jen asi na čtvrtině článku, přičemž jsou černé skvrny na bocích protaženy v tmavé linky. Samice jsou nejčastěji světle zelené barvy se souvislým černým pruhem na svrchní straně zadečku.  

 

Možná záměna: Pro modrá šidélka obecně je důležitým určovacím znakem černá skvrna na druhém zadečkovém článku. To znamená, že po detailním pohledu na tvar této skvrny by nemělo dojít k záměně s ostatními druhy. Jistotu pak můžeme mít po prohlédnutí pronota (svrchní štítek prvního hrudního článku), které je u obou pohlaví šidélka páskovaného trojlaločného tvaru se světlým lemem.

 

Rozšíření: Je velmi běžným druhem (nejpočetnějším ve svém rodu) rozšířeným téměř po celé Evropě a na východě až po centrální Asii. Chybí jen v části Pyrenejského ostrova a ve Skandinávii.

 

U nás je to velmi hojný druh osídlující vhodné biotopy po celém území ČR. 

 

Biologie a ekologie: Šidélko páskované můžeme nalézt u všech typů stojatých a také pomalu tekoucích vod. Podobně jako jiné druhy ovšem upřednostňuje více zarostlé vodní biotopy s bohatou litorální vegetací. Dospělci se líhnou od poloviny května do začátku srpna. Vajíčka kladou samice za asistence samce do plovoucího rostlinného materiálu. Larvy se vyvíjejí mezi ponořenými částmi rostlin většinou jeden rok.

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.