Acilius canaliculatus - potápník

24. 3. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822) – potápník  

Čeleď: Dytiscidae  potápníkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Tělo dospělců je široké, ploché a dosahuje velikosti 1416 mm. Na tmavém štítu je zřetelně ohraničená příčná žlutá skvrna na okrajích nespojená se světlým postranním lemem štítu. Štít a krovky samců jsou hrubě tečkované bez výrazných podélných rýh. Na krovkách samic jsou čtyři hustě ochlupené široké rýhy. Tmavá barva na čele obklopuje dvě žluté příčné skvrny. Zadní stehna jsou celá světle žlutá. Plovací brvy na zadních chodidlech jsou velmi dlouhé. Přední chodidla samců jsou rozšířeny v miskovitý aparát (přísavky). Larvy dosahují velikosti až 30 mm a mají velmi protažený štít, více než dvakrát tak dlouhý jako široký. 

 

Možná záměna: Záměna je možná především s potápníkem Acilius sulcatus, který je u nás běžnější. Černá barva na čele A. sulcatus obklopuje kromě dvou žlutých příčných skvrn také skvrnu ve tvaru písmene „V“. Zadní stehna A. sulcatus jsou zřetelně dvoubarevná oproti celým světlým stehnům A. canaliculatus.

 

Rozšíření: Druh se severopalearktickým rozšířením od Francie včetně Velké Británie až po Kamčatku.

 

V ČR se vyskytuje na celém území, ale pouze lokálně a spíše v nižších a středních polohách.

 

Ekologie a biologie: Tento druh nemá vyhraněné nároky na stanoviště a obývá všechny typy stojatých vod. Preferuje však vody bohatě zarostlé litorální vegetací. Dospělci i larvy se živí dravě. Na konci vývoje larvy vylézají z vody a vyhledávají místo k zakuklení na souši. Dospělci jsou dobří letci.

 

 

 


Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Friday LE (1988): A key to the adults of British water beetles. Field Studies, 7: 1–151.

 

Straka M & Sychra J (2007): Determinační kurz makrozoobentosu: COLEOPTERA, Materiál k determinačnímu kurzu 10. – 12. září 2007, Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka