Aeshna subarctica - šídlo rašelinné

12. 1. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Aeshna subarctica (Walker, 1908) – šídlo rašelinné

Čeleď: Aeshnidae – šídlovití

Status: O, EN

 

Popis: Velký druh šídla s délkou těla 70-76 mm. Tělo je černohnědé barvy se světlými vybledlými skvrnami na hrudi a zadečku. Na boku hrudi jsou dva široké světlemodré pruhy a mezi nimi ještě protáhlá světlá skvrna. Hruď je hustě ochlupená. Na zadečku jsou dva páry modrošedých skvrn na každém článku. Křídla jsou čirá s tmavě hnědou kostální žilkou a plamkou. Zadeček samic je světlejší (spíše hnědý než černý) a skvrny na zadečkových článcích jsou vybledle žluté.

 

Možná záměna: Záměna je možná především s velmi podobným šídlem sítinovým (Aeshna juncea), s kterým se také často vyskytuje na stejné lokalitě. Drobných znaků, jejichž kombinací lze od sebe jedince těchto dvou druhů odlišit je několik. Celkově působí A. subarctica vybledlejším dojmem, protože barvy na zadečku jsou chladnější. Kostální žilky na přední hraně křídel jsou hnědé (oproti žlutým u A. juncea), tmavá linka mezi čelem a čelním štítkem se na koncích nezužuje jako u A. juncea a ze zadní strany očí nemá žlutou skvrnu. Pomoci mohou také šikmé bílé skvrny ze spodní strany třetího hrudního článku.

 

Rozšíření: Holoarktický druh. V Evropě se vyskytuje především v jižní části Skandinávie a v Pobaltí. Ostrůvkovitý výskyt je znám ze střední a západní Evropy.

 

V ČR se vyskytuje pouze několik populací ve vyšších nadmořských výškách v příhraničních pohořích. Především na Šumavě, Krušných horách a Hrubém Jeseníku.

 

Biologie a ekologie: Tyrfobiontní druh (vázaný výhradně na rašeliniště). U nás se vyskytuje na horských vrchovištích, kde vyhledává menší otevřená jezírka s plovoucími koberci rašeliníku a s bohatými břehovými porosty ostřic a sítin. Nejedná se primárně o horských druh, a proto je oblast výskytu v ČR dána spíše dostupností vhodných biotopů. Dospělci se vyskytují zpravidla od června do srpna. Samci se chovají teritoriálně, kdy patrolují u rašelinných jezírek a svádí souboje s ostatními jedinci různých druhů šídel (často A. juncea nebo A. cyanea). Ke kopulaci obvykle dochází v závěsu na okolní vegetaci. Vývoj larev je tří až čtyřletý.

 

Taxonomická poznámka: Druh byl poprvé popsán v Severní Americe. Evropské populace jsou považovány za poddruh nazvaný Aeshna subarctica elisabethae.

 

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp.

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.