Acilius sulcatus - potápník rýhovaný

4. 3. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) – potápník rýhovaný 

Čeleď: Dytiscidae  potápníkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Tělo dospělců je široké, ploché a dosahuje velikosti 1518 mm. Na tmavém štítu je zřetelně ohraničená příčná žlutá skvrna na okrajích nespojená se světlým postranním lemem štítu. Štít a krovky samců jsou hrubě tečkované bez výrazných podélných rýh. Na krovkách samic jsou čtyři hustě ochlupené široké rýhy. Černá barva na čele obklopuje žlutou skvrnu ve tvaru písmene „V“ a dvě další žluté příčné skvrny. Zadní stehna jsou zřetelně dvoubarevná, černá v proximální polovině a na zbytku světle žlutá. Plovací brvy na zadních chodidlech jsou velmi dlouhé. Přední chodidla samců jsou rozšířeny v miskovitý aparát (přísavky). Larvy dosahují velikosti až 30 mm.

 

Možná záměna: Záměna je možná především s potápníkem Acilius canaliculatus, který je méně běžný a o trochu menší (1415 mm) než A. sulcatus. Černá barva na čele A. canaliculatus obklopuje jen dvě žluté příčné skvrny (chybí „V“ skvrna) a zadní stehna jsou jednobarevně žlutá.

 

Rozšíření: Druh s palearktickým rozšířením od Velké Británie na západě až po ostrov Sachalin na východě.

 

V ČR je potápník rýhovaný hojný po celém území.

 

Ekologie a biologie: Tento druh nemá vyhraněné nároky na stanoviště a obývá všechny typy stojatých vod. Preferuje však větší stojaté vody bohatě zarostlé vegetací. Dospělci i larvy se živí dravě. K rozmnožování dochází zpravidla na jaře, ale ne výhradně. Samice následně kladou vajíčka do vegetace nad vodní hladinou. Vývoj larev je rychlý (zhruba jeden měsíc). Na konci vývoje larvy vylézají z vody a vyhledávají místo k zakuklení na souši. Dospělci jsou dobří letci. Zimují ve vodním prostředí.

 

 

 


Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Friday LE (1988): A key to the adults of British water beetles. Field Studies, 7: 1–151.

 

UK beetles (n.d.): Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758). Lesser Diving Beetle. URL: https://www.ukbeetles.co.uk/acilius-sulcatus (02/2020)