Aeshna affinis - šídlo rákosní

2. 2. 2019 vytvořil Adam Bednařík

Aeshna affinis (Vander Linden, 1820) – šídlo rákosní 

Čeleď: Aeshnidae – šídlovití 

Status: běžný druh

 

Popis: S délkou těla 57‒66 mm patří mezi menší druhy šídel. Zbarvení na bocích hrudi je pro obě pohlaví charakteristicky světle zelené až zelenomodré s výraznými černými švy. Antehumerální pruhy jsou krátké a nevýrazné. Skvrny na zadečku samců jsou všechny modré na tmavém podkladu. Výrazné jsou také jasně modře zbarvené oči samců. Samice mají zadeček světlejší s menšími spíše zelenožlutými skvrnami. Často se můžeme setkat s androchromním zbarvením samic.

 

Možná záměna: Záměna je možná především s velikostí podobným šídlem pestrým (Aeshna mixta) lišícím se především zbarvením boků hrudi, které jsou hnědé se dvěma světlými pruhy. Pro šídlo pestré je také charakteristická žlutá skvrna ve tvaru hřebíku na druhém zadečkovém článku, kterou obě pohlaví šídla rákosního postrádají.

 

Rozšíření: Jedná se o mediteránní druh s areálem výskytu až po východ Mongolska. V posledních letech dochází k jeho expanzi směrem na sever. Chybí ve Skandinávii a Britských ostrovech.

 

V ČR se s šídlem rákosním můžeme setkat především v nížinách (Polabí, Pomoraví, Poodří).

 

Biologie a ekologie: Preferuje mělké dobře prohřívané vodní biotopy různých velikostí s bohatými porosty orobince a rákosu. Toleruje i přechodně vysychavé stanoviště. S dospělými jedinci se setkáme hlavně během července a srpna. Samci nevykazují tak silné teritoriální chování jako je tomu u jiných šídel. Často usedají na vegetaci (stébla rákosu, orobince), kde se zavěšují v typickém šikmém úhlu. Zimujícím stadiem je vajíčko. Vývoj larvy trvá zpravidla jeden rok, v chladnějších podmínkách i déle.

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.