Jalovcová louka – Přírodní památka

10. 9. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Pokud byste se rozhodli navštívit přírodní památku Jalovcová louka, měli byste se vybavit dobrou mapou a také trpělivostí. Bez předešlých dvou věcí totiž není úplně snadné tuto zajímavou lokalitu nalézt…

PP Jalovcová louka

kraj: Zlínský, okres: Zlín

rozloha: 2,8348 ha

vyhlášení: 1987

 

Přírodní památka Jalovcová louka se nachází asi 0,5 km západně od vesnice Trnava v Hostýnských vrších. Nevede k ní žádná turistická značka a nejlepším způsobem, jak se na místo dostat, je vyšplhat na 476 m vysoký kopec Skalky, na jehož jihovýchodním svahu se lokalita nachází. Odměnou nám mohou být výhledy na Valašskou krajinu z lavičky na vrcholu kopce. Jalovcová louka představuje fragment původních jalovcových pastvin, kterých se na Valašsku před příchodem intenzivního zemědělství rozprostíralo mnohem více. Hlavním důvodem ochrany jsou xerotermní společenstva pastvinné vegetace s jalovcem obecným (Juniperus communis). Stromové patro tvoří roztroušené duby letní (Quercus robur) a borovice lesní (Pinus sylvestris). V keřovém patru jsou zastoupeny trnky (Prunus spinosa), ostružiníky (Rubus sp.) a vzácnější růže galská (Rosa gallica). Z význačných a zajímavějších druhů teplomilné flóry zde nalezneme pupavu obecnou (Carlina vulgaris), jetel prostřední (Trifolium medium), zeměžluč lékařskou (Centaurium erythraea) nebo jehlici trnitou (Ononis spinosa). Na jaře se zde můžeme setkat s prvosenkou vyšší (Primula elatior), vemeníkem dvoulistým (Platanthera bifolia) nebo violkou chlumní (Viola collina).

 

Návštěvníka lokality překvapí velké množství různých druhů okáčů (Satyrinae) a vřetenušek (Zygaena sp.). Při troše štěstí zde můžeme zahlédnout i velké motýly a brouky, jako okáče voňavkového (Brintesia circe), otakárka ovocného (Iphiclides podalirius) nebo zlatohlávka (Cetonia aurata). V jalovcových a trnkových keřích hnízdí konopky (Carduelis cannabina), vzácně zde můžeme zastihnout veverku (Sciurus vulgaris) nebo srnce (Capreolus capreolus).

 

Vzhledem k tomu, že území bylo dříve používáno jako pastvina, je třeba umělého managementu v podobě kosení a odstraňování náletu. Vhodným managementem je také řízená pastva alespoň po určitou část roku.