Viola collina - violka chlumní

15. 4. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Viola collina Besser – violka chlumní
Syn.: Viola opizii Knaf, Viola odorata subsp. collina (Besser) Čelak., Viola hirta subsp. collina (Besser) Rouy et Fouc., Viola hirta subsp. subciliata Borbás, Viola microdonta C. C. Chang
Čeleď: Violaceae – violkovité
Status: běžný druh

Popis:
Vytrvalé, 8 – 13 cm vysoké rostliny s dlouhým, světlým oddenkem bez výběžků a přízemní růžicí listů. Listy jsou široce až okrouhle vejčité, 1 – 1,5 x delší než široké, na okraji vroubkované, na konci tupé, na bázi hluboce srdčité, oboustranně hustě chlupaté. Řapík je šikmo nazpět odstále chlupatý. Palisty jsou úzce trojúhelníkovité až kopinaté, na okraji dlouze třásnitě zubaté. Listence vyrůstají obvykle v horní polovině květní stopky. Květy jsou modrofialové až bělavé, slabě vonné. Ostruha je světlá, ohnutá vzhůru. Tobolky jsou chlupaté.

Možná záměna: Od podobné violky srstnaté (Viola hirta) lze violku chlumní odlišit podle třásnitých palistů, slabě vonných květů, bělavé ostruhy a tvaru listů. Od violky vonné (Viola odorata) se kromě tvaru listů liší také absencí výběžků, charakterem odění řapíků a palistů či světlejšími květy.

Rozšíření: Druh s nesouvislým a značně ostrůvkovitým areálem rozšíření, který se rozkládá od západního podhůří Alp po Ural, na jih zasahuje do severní Itálie a na sever Balkánského poloostrova, na sever do Pobaltí a jižní Skandinávie. Izolované arely leží ve střední Asii, severní Číně či v Japonsku.

V ČR se vyskytuje poměrně ostrůvkovitě (lokálně však může být velmi hojná) téměř v celém termofytiku a teplejším mezofytiku, vzácně vystupuje až do nižších poloh oreofytika. Zcela chybí v aridních oblastech jihovýchodní Moravy, vzácná je v severních a severovýchodních Čechách a také na severní Moravě.

Ekologie: Poměrně suchomilný druh, který roste na kamenitých křovinatých stráních, ve světlých dubohabřinách a doubravách či na suchých mezích, obvykle na mělkých bazických podkladech s nízkým obsahem humusu. Semena jsou jako u většiny ostatních violek roznášena mravenci.

Hemikryptofyt, který kvete od poloviny března do začátku května.

 


Literatura:

Hodálová I., Mereďa P. jun., Mártonfi P., Mártonfiová L. & Danihelka J. (2008): Morphological characters useful for the delimitation of taxa within Viola subsect. Viola (Violaceae): A morphometric study from the West Carphatians. – Folia Geobotanica 43: 83–117.

Kirschner J. & Skalický V. (1990): Viola L. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 2. – Academia, Praha, 394–431.

Mereďa P. jun, Mártonfi P., Hodálová I., Šípošová H. & Danihelka J. (2008): Violaceae Batsch. – In: Goliášová Š. & Šípošová H. (eds): Flóra Slovenska VI/1. – Veda, Bratislava, 80–190.