Primula elatior - prvosenka vyšší

28. 2. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Primula elatior (L.) Hill - prvosenka vyšší

Syn.: Primula veris β  elatior L., Primula montana Opiz, Primula brachycalix Opiz  

Čeleď: Primulaceae - prvosenkovité

Status: běžný druh (C4, C1)

 

Popis: Vytrvalá rostlina s vřetenovitým oddenkem a přízemní růžicí listů, dorůstající se až 30 cm. Listy jsou široce vejčité až vejčitě podlouhlé, na bázi náhle zúžené nebo vzácně srdčité, na vrcholu okrouhle zašpičatělé, na okrajích podvinuté, výrazně zubaté, měkké, na líci lysé až pýřité, na rubu chlupaté až téměř olysalé. Řapík je křídlatý, obvykle zubatý. Stvol, nesoucí jednostranný převislý okolík květů, je chlupatý až olysalý. Kalich je válcovitý, hranatý, přitisklý ke koruně, většinou světle zelený. Kališní cípy jsou široce trojúhelníkovité, dosahující až  ½ kalicha. Květy jsou nevonné, světle žluté, korunní trubka je na konci ploše až mírně nálevkovitě rozevřená, při ústí s oranžovou skvrnou. Plodem je podlouhle vejcovitá tobolka. 

 

Možná záměna: Prvosenka jarní (Primula veris) se liší svými ekologickými nároky, kalichem zřetelně odstávajícím od korunní trubky a tmavšími, až oranžově žlutými květy.

 

Rozšíření: Především střední Evropa. Prvosenka vyšší dále roste v Pyrenejích, Francii, severní a střední Itálii a v horách Karpatského oblouku. Výskyty ve Skandinávii jsou sekundárního původu.

 

Druh s těžištěm rozšíření ve vyšších polohách republiky, roste především v mezofytiku, roztroušeně v oreofytiku, vzácně také v termofytiku. Častější je na Moravě, směrem na západ postupně ubývá, v jižních a západních Čechách chybí úplně.

 

Ekologie: Prvosenka vyšší roste ve vlhčích listnatých lesích (vlhčí dubohabřiny, suťové lesy, bučiny), na údolních loukách v okolí vodních toků, horských květnatých loukách či na horských nivách a vysokostébelných trávnících.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od března do dubna, na horách až do června.

 

Význam: Léčivá rostlina obsahující saponiny.

 

Taxonomická poznámka: V rámci tohoto druhu bývají některými autory rozlišovány níže uvedené poddruhy. Jejich taxonomie je však nedořešená a taxonomická hodnota na úrovni poddruhu je sporná. Prvosenka vyšší pravá (Primula elatior subsp. elatior) má listy na okrajích pravidelně zubaté, řapík křídlatý a stvol zřetelně chlupatý. Je běžná a roste téměř po celém areálu rozšíření druhu v ČR. Prvosenka vyšší krkonošská (Primula elatior subsp. corcontica (Domin) Kovanda) má listy jen velmi jemně zubaté, řapík nevýrazně křídlatý a čepel na bázi srdčitou. Roste pouze v Krkonoších, je zařazena v kategorii C1. Prvosenka vyšší tatranská (Primula elatior subsp. tatrensis (Domin) Soó) má listy na okraji nepravidelně zubaté a stvol řídce chlupatý až olysalý. Roste v Sudetských pohořích a v moravských Karpatech, je zařazena do kategorie C4.

 

 

 

Literatura:

 

Kovanda M. (1992): Primula L. – prvosenka. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, p. 246–252, Academia, Praha.