Carlina vulgaris - pupava obecná

12. 10. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Carlina vulgaris L. - pupava obecná

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Krátce vytrvalé rostliny s přímým, téměř nevětveným, do 60 cm vysokým stonkem a se ztlustlým hlavním kořenem. Listy jsou tuhé, tmavě zelené, na okraji zvlněné, zašpičatělé. Přízemní růžice za květu zasychá. Úbory jsou žlutavé. Vnější zákrovní listeny jsou ostnité. Nažky jsou válcovité, ochmýřené.

 

Možná záměna: S pupavou Biebersteinovou (Carlina biebersteinii), která je však u nás poměrně vzácná a liší se rovnými, nezvlněnými listy a většími úbory.

 

Rozšíření: Druh s přibližně subatlantským areálem rozšíření. Na západě od Britských ostrovů po Ukrajinu, Kavkaz a Ural na východě.

 

Poměrně hojný druh v teplejších oblastech republiky (termofytikum a teplejší mezofytikum).

 

Ekologie: Druh rostoucí na kamenitých až hlinitých, suchých půdách. Mezi typické biotopy patří xerotermní lesní lemy, pastviny, meze, opuštěné lomy a křovinaté stráně. Je diagnostickým druhem teplomilných úživných trávníků svazu Bromion erecti.

 

Terofyt až hemikryptofyt kvetoucí od července do září.


Taxonomická poznámka: V rámci variability druhu se rozlišují dva poddruhy. Carlina vulgaris subsp. vulgaris je rozšířena po celém areálu, subsp. spinosa je udávána z jižní Evropy a Kavkazu.

 

 

 

Literatura:

 

Kovanda M. (2004): Carlina L. – pupava. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 356–361, Academia, Praha.