Životní formy rostlin

29. 6. 2008 vytvořil Michal Hroneš

V našich článcích, týkajících se rostlin, se u odrážky ekologie vyskytují podivná slůvka jako hemikryptofyt nebo fanerofyt. Pojďme se teď společně podívat na to, co tyto pojmy znamenají.

Jde o takzvané Raunkierovy růstové nebo také životní formy rostlin. Jedná se o kategorizaci rostlinných druhů zejména s ohledem na způsob jejich přezimování a také s ohledem na umístění přezimovacích pletiv, pupenů či dalších orgánů.

 

Na základě výčtu těchto znaků můžeme rozlišit tyto životní formy rostlin:

 

Fanerofyty (phanerophyta) – jsou rostliny s dřevnatým stonkem, které mají obnovovací pupeny uloženy alespoň ve výšce 30 cm nad zemí. Pupeny zimu obvykle přečkávají nad sněhovou přikrývkou a jsou chráněny pouze tlustými šupinami či odumřelými částmi rostliny. Podle vzrůstu se v rámci fanerofyt dají ještě rozlišit Makrofanerofyty (stromy) a Nanofanerofyty (keře).

 

Chamaefyty (chamaephyta) – jsou rostliny nebo velmi nízké dřeviny, které mají obnovovací pupeny uloženy nad zemí zhruba do výšky 30 cm. Patří sem rostliny vyššího vzrůstu a také rostliny, které označujeme českým pojmem polokeře. Typickým zástupcem této skupiny je vřes (Calluna vulgaris) nebo borůvka (Vaccinium myrtillus). Patří sem například také některé mateřídoušky (Thymus sp.) či jetel plazivý (Trifolium repens).

 

Hemikryptofyty (Haemikryptophyta) – jsou dvouleté až vytrvalé rostliny, které mají obnovovací pupeny uloženy těsně nad povrchem půdy. Přes zimu jsou pupeny ukryté pod sněhem, navíc jsou chráněné šupinami, živými nebo odumřelými lodyhami a listy. Typickým hemikryptofytem je např. violka vonná (Viola odorata), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata) či zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia).

 

Geofyty (geophyta) – jsou vytrvalé rostliny, které patří do skupiny takzvaných kryptofytů. To znamená, že mají obnovovací pupeny uložené pod povrchem půdy. Zimu rostliny přežívají většinou pouze ve formě zásobních orgánů, jako jsou oddenky, cibule nebo hlízy. Typickým geofytem je třeba sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) nebo dymnivka dutá (Corydalis cava).

 

Hydrofyty (hydrophyta) – jsou vytrvalé rostliny, které patří taktéž do skupiny tzv. kryptofytů. Jejich obnovovací pupeny jsou však oproti předchozí skupině přes zimu ukryty pod vodní hladinou či v bahně na dně. K tomuto typu životní formy patří např. stulík (Nuphar lutea) nebo vodní mor (Elodea canadensis).

 

Epifyty (epiphyta) – jsou vytrvalé rostliny, rostoucí na tělech jiných rostlin. Epifyty na svých hostitelích obvykle neparazitují a používají je jen jako podklad pro růst. Tato růstová forma je v našich zeměpisných šířkách poměrně vzácná. Nejvíce je rozšířena v tropech. Typickým příkladem jsou různé bromélie či stromové orchideje.

 

Terofyty (terophyta) – jsou jednoleté rostliny, které nemají obnovovací pupeny ani žádné jiné přezimovací orgány. Zimu přečkávají pouze pomocí rozmnožovacích částic (semen či výtrusů). Mezi terofyty patří hlavně jednoleté plevele jako např. huseníček rolní (Arabidopsis thaliana) nebo svízel přítula (Galium aparine).