Galanthus nivalis - sněženka podsněžník

10. 2. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Galanthus nivalis L. - sněženka podsněžník

Čeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité

Status: NT, §O, CITES, EU

 

Popis: Poměrně drobná, do 20 cm vysoká, jarní bylina. Cibulka je víceméně oválná, obalená hnědými šupinkami. Listy a lodyha jsou na bázi obaleny bílou suchomázdřitou šupinou. Listy jsou zelené až modrozelené, tenké, čárkovité, na konci oble zašpičatělé. Květonosná lodyha je přímá a nese pouze jeden převislý květ. Květy jsou u sněženek  tvarově  i barevně (především v tvaru a přítomnosti různých skvrn na okvětních lístcích) poměrně variabilní. Vyrůstají z paždí čárkovitého listenu, jsou bílé, zvonkovité, tvořené 3 vnějšími a 3 vnitřními okvětními lístky. Vnitřní okvětní lístky mají na konci zelenou nabo žlutavou skvrnu. Plodem je trojpouzdrá tobolka. Semena mají na svém konci tzv. masíčko, které láká mravence.

 

Možná záměna: Podobnými druhy jsou dvě pěstované a občasně zplaňující sněženky, s. Elwesova (Galanthus elwesii) a s. Woronovowa (Galanthus woronowii). Od obou druhů se liší nepřekrývajícími se listy s plochou (aplanátní) vernací a menšími květy.

 

Rozšíření: Sněženka je rozšířena v submediteránní (Španělsko, Francie, Itálie, Řecko), centrální a jihovýchodní Evropě. Druhotně zplaňuje v jižní Skandinávii či ve Velké Británii.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně, především v teplejších oblastech (termofytiku a teplejším mezofytiku). Hojná je hlavně v lužních lesích v okolí větších vodních toků (Pomoraví, Poodří, Podyjí).

 

Ekologie: Druh světlých, především lužních lesů a křovin, často ji lze objevit také na lesních okrajích nebo vlhčích loukách. Preferuje vlhké, mírně kyselé, hluboké, humózní a hlinité půdy. Významný druh jarního fenologického aspektu lužních a listnatých lesů. Semena jsou roznášena mravenci (myrmekochorie).

 

Geofyt, kvetoucí od února do konce března, vzácně až do poloviny dubna.

 

Význam: Sněženka je jedna z prvních jarních kvetoucích rostlin. Pro svou dekorativnost je často pěstována. Z původní formy bylo vyšlechtěno několik kultivarů (např. plnokvěté sněženky). Zároveň se jedná o jedovatou rostlinu.

 

Ohrožení a ochrana: Sněženka je chráněna zákonem a také úmluvou CITES. Patří mezi takzvané deštníkové druhy. Rostliny z přirozených populací je ze zákona zakázáno trhat a vyrývat a zároveň se nesmí pozměňovat jejich stanoviště.

 

 


Literatura:

Bělohlávková R. (2010): Galanthus L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 682–685.

Rønsted A., Zubov D., Bruun-Lund S. & Davis A. P. (2013): Snowdrops falling slowly into place: An improved phylogeny for Galanthus (Amaryllidaceae). – Molecular Phylogenetics and Evolution 69: 205–217.

Webb D. A. (1980): Galanthus L. – In: Tutin T. G., Heywood V. H., Burges N. A., Moore D. M., Valentine D. H., Walters S. M. & Webb D. A. (eds.), Flora Europaea, Vol. 5, Cambridge University Press, Cambridge, 77–78.