Calluna vulgaris - vřes obecný

19. 8. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Calluna vulgaris (L.) Hull. - vřes obecný  

Syn.: Erica vulgaris L., Ericodes vulgaris (L.) Merino.  

Čeleď: Ericaceae - vřesovcovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Přibližně 15-45 cm vysoký keřík s poléhavými nebo vystoupavými, bohatě větvenými, zdřevnatělými lodyhami. Větvičky jsou lysé až hustě pýřité. Listy jsou drobné, čárkovitě kopinaté, střídavé až vstřícné, střechovitě se kryjící, na bázi objímavé. Květy, vyrůstající na krátkých stopkách, jsou fialové, růžové nebo bílé. Kališní lístky jsou obvejčité, překrývající korunní lístky. Plodem je kulovitá chlupatá tobolka.

 

Rozšíření: Jediný zástupce rodu Calluna v Evropě. Celá Evropa, na západě od Britských ostrovů až po Ural, na sever po Island. Chybí v Mediteránu. Ostrůvkovitě je rozšířen na Sibiři a v Severní Americe, kam byl zavlečen.

 

U nás roste po celém území kromě míst s primárním bezlesím (např. Pavlovské vrchy).

 

Ekologie: Tvoří dominantní složku vřesovišť, sušších pastvin a okrajů lesů. Dále roste na vrchovištích, skalách a ve světlých lesích. Psamofilní a acidofilní druh. Typický indikátor kyselých půd.

 

Je diagnostickým druhem biotopů A2.1 (Alpínská vřesoviště), L7.1 (Acidofilní doubravy), T8.1 (Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin) a T8.2 (Sekundární podhorská a horská vřesoviště).

 

Chamaefyt, kvetoucí od července do září.

 

Význam: Z původního druhu bylo vyšlechtěno mnoho různých zahradních kultivarů, lišících se barvou a velikostí květů a listů. Z lodyh a květů se připravuje čaj proti zánětu močových cest a na choroby ledvin.