Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý

7. 7. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Saxifraga granulata L. - lomikámen zrnatý  

Syn.: Saxifraga cossoniana auct. non Boiss., Saxifraga carpetana auct.  

Čeleď: Saxifragaceae - lomikamenovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalé, 20-40 cm vysoké byliny s přízemní růžicí listů a hustě žláznatou květonosnou lodyhou. Na bázi lodyhy, v paždí suchých listů, se vytvářejí vejcovité, hlízkovité pacibulky. Přízemní listy jsou okrouhlé až ledvinité, na okraji okrouhle vroubkované, na bázi srdčité až uťaté, chlupaté, dlouze řapíkaté. Lodyha je přímá, jednoduchá nebo v horní části větvená. Lodyžní listy, vyrůstající po 2 - 6, jsou podobné jako přízemní, ale často drobnější, hlouběji dělené a téměř přisedlé. Květenství jsou poměrně řídká, vrcholičnatá, tvořená bílými, pětičetnými květy. Korunní lístky jsou obvejčité až obkopinaté. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Asi nejpodobnějším druhem na našem území je lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), který se však liší žláznatými chlupy na korunních lístcích, hlízkami vytvářejícími se i u zelených listů či lepkavými lodyhami.

 

Rozšíření: Evropský druh, který se vyskytuje od Velké Británie a Francie na západě po Pobaltí, Polsko a západní Ukrajinu na východě. Ve Středomoří se vyskytuje pouze roztroušeně na Iberském a Apeninském poloostrově. Na sever areál zasahuje do střední Skandinávie a jižního Finska.

 

V ČR se vyskytuje poměrně hojně až roztroušeně, zejména v teplejších oblastech mezofytika a v termofytiku. Vzácněji se vyskytuje také v nižších horách, zejména na vápnitých podkladech.

 

Ekologie: Lomikámen zrnatý je lučním druhem, který můžeme nalézt na sušších i mírně vlhkých loukách, slunných stráních, vzácněji také na stepích. Vyhovují mu na živiny bohaté, vzdušné půdy s mírně kyselou reakcí. Je diagnostickým druhem společenstev ovsíkových luk svazu Arrhenatherion a také trávníků svazu Koelerio-Phleion phleoidis.

 

Hemikryptofyt, který kvete v květnu.

 

Taxonomická poznámka: Na území ČR se vyskytuje pouze nominátní poddruh subsp. granulata. Jedná se o poměrně proměnlivý (v charakteru odění a tvaru korunních lístků) taxon. Z našeho území jsou známy rostliny s úzkými korunními lístky či rostliny zcela bez koruny.