Vojenské cvičiště Bzenec - Přírodní památka

6. 12. 2008 vytvořil Filip Trnka

Nedaleko NPP Váté písky můžeme najít podobný, avšak menší písečný přesyp. PP Vojenské cvičiště Bzenec se nachází asi 2 km jižně od Bzence.

 

PP Vojenské cvičiště Bzenec
kraj: Jihomoravský, okres: Hodonín
rozloha: 36,81 ha
vyhlášeno: 1994

Velmi podobná písčina NPP Vátým pískům, s obdobnou unikátní vzácnou pískomilnou faunou a flórou. Celá lokalita je obklopena borovým lesem a přímo na cvičišti rostou solitérní borovice lesní (Pinus silvestris). Roste zde typická tráva písčin paličkovec šedavý (Corynephorus canescens). Ze vzácných či typických psamofylních druhů se na této lokalitě vyskytují ostřice úzkolistá (Carex stenophylla), ostřice drobná (Carex supina), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), smil písečný (Helichrysum arenarium), trýzel rozvětvený (Erysimum diffusum) či kostřava pochvatá Dominova (Festuca vaginata subsp dominii). Z vzácných hub tu roste plešivka bělostná (Calvatia candida).

Velmi zajímavá je i psamofilní fauna, z entomologického hlediska je velmi podobná NPP Váté písky. Z brouků zde vylézá brzy z jara kozlíček dazule (Acanthocinus aedilis), vyskytuje se zde také vzácný chroust mlynařík (Polyphylla fullo) a také několik druhů psamofilních střevlíkovitých. Ze zajímavých blanokřídlých tu žije mravenec (Messor muticus), žahalka žlutá (Scolia hirta) nebo vzácnější žahalka čtyřskvrnná (Scolia sexmaculata), kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a také velmi vzácná pakudlanka jižní (Mantispa styriaca). Z motýlů zde můžeme vidět nesytku bělavou (Chamaesphecia leucopsiformis), okáče medyňkového (Hipparchia fagi) a okáče ovsového (Minois dryas). Arachnofauna je též zajímavá, najdeme zde vzácné pavouky jako pakřižáka Walckenaerova (Uloborus walckenaerius), teplomila písečného (Titanoeca psammophila) nebo skálovku českou (Haplodrassus bohemicus). Z obratlovců tu lze spatřit ještěrku zelenou (Lacerta viridis), dále užovku hladkou (Coronella austriaca), dudeka chocholatého (Upupa epops), lelka lesního (Caprimulgus europaeus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). Chráněné území bylo v minulosti využíváno jako vojenské cvičiště, tím pádem písčina nezarostla. Dnes se odstraňují nálety dřevin a narušuje se vegetační kryt.