Coronella austriaca - užovka hladká

13. 10. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Coronella austriaca Laurenti, 1768 - užovka hladká

Čeleď: Colubridae - užovkovití

Status: SO, VU, BERN II, HD IV

 

Popis: Drobný teplomilný had z čeledi užovkovití (Colubridae). Tělo není delší než 100 cm, obvykle od 45 do 75 cm. Zbarvení je velmi variabilní. Ve všech odstínech šedé až po stříbrnou. Břicho je u samic šedé až černé, u samců naopak světlejší (hnědavé). Na hřbetní straně se pak objevují hnědé skvrny, které mohou někdy splývat v pruhy nebo jejich náznak. Hlava je trojúhelníkovitá s typickou symetrickou kresbou na týlu a s hnědým proužkem přes oko. Na našem území se můžeme setkat také s albinismem u některých jedinců.

 

Možná záměna: Jediný druh rodu Coronella v ČR. Zaměnit se dá pouze snad jen se zmijí obecnou (Vipera berus), což už se mnoha užovkám stalo osudným a byly tak ubity k smrti. Dle tvaru hlavy na první pohled poznáme, že se jedná o užovku. Hlava je více oblejší, zornička kulatá, nos zakulacený.

 

Rozšíření: Celá Evropa a Blízký východ, chybí v Rusku, na jihu Španělska a na severu Skandinávie.

 

V České republice pokrývá 46% území. Střední Čechy, Podbeskydí, Brněnsko, Poohří, Děčínsko, to jsou místa jejího nejpočetnějšího výskytu.

 

Biologie a ekologie: U nás je užovka hladká vázána převážně na teplejší oblasti, ve světě je pak její požadavek na stanoviště velmi různorodý. Většinou se jedná o prosluněné stráně, sutě, lomy, paseky, někdy i okraje lesů. V ČR se vyskytuje ve středních polohách (300 - 750 m), ve světě pak vystupuje až do 3500 m n. m. (Turecko). Zimuje od října či listopadu většinou do dubna, kdy se také začíná pářit. Samci o samice svádějí nelítostné boje. Pro zimování si vybírá různé díry v zemi, prostory pod kameny nebo kořeny či štěrbiny ve skalách. Samice klade na konci léta 2 až 15 vajec, jelikož je ale užovka hladká ovoviviparní je obal vajíčka tvořen jen jemnou blankou a mláďata se rodí už v kloace nebo hned po nakladení. Samice o mláďata nepečuje. Potravou užovky jsou převážně jiní plazi, převážně ještěrky a slepýši. Kanibalizmus je celkem častý.

 

Význam a ochrana: Bez hospodářského významu. Ohrožena je postupným znečišťováním životního prostředí a zemědělským využíváním lokalit jejího výskytu. Druh je dnes chráněn jako silně ohrožený.

 

Taxonomická poznámka: V ČR potkáme poddruh Coronella austriaca austriaca - užovka hladká severní.