Scolia hirta - žahalka žlutá

19. 9. 2008 vytvořil Filip Trnka

Scolia hirta (Schrank, 1781) - žahalka žlutá

Čeleď: Scoliidae - žahalkovití

Status: EN

 

Popis: Velikost 10-25 mm. Černé až tmavě modré lesklé barvy, na zadečku s dvěma žlutými pruhy. Černě zakouřená blanitá křídla.

 

Možnost záměny: S naším dalším druhem, žahalkou čtyřskvrnou (Scolia sexmaculata). Rozliší se od sebe poměrně snadno, Scolia hirta má dva žluté pruhy, Scolia sexmaculata má dvě žluté skvrny, nebo dokonce i tři.

 

Rozšíření: Mediteránní druh, který zasahuje svým rozšířením do střední Evropy.

 

V ČR není hojným druhem, hojněji pouze na jižní Moravě, na stepích nebo vátých píscích.

 

Biologie a ekologie:: Dospělce můžeme pozorovat za slunných dnů od července do září, jak poletují na květech. Nejčastěji na stepních lokalitách, na máčce (Eryngium) nebo bělotrnech (Echinops). Samičky ochromují larvy zlatohlávků nebo chroustů a kladou do nich vajíčka. Larva nejdříve žije na povrchu larvy, později proniká do hostitele, a zabíjí ho. Kuklí se vedle larvy.

 

Taxonomická poznámka: Vytváří dva poddruhy, u nás Scolia hirta hirta a v jižní Evropě Scolia hirta unifasciata.