Mantis religiosa – kudlanka nábožná

9. 6. 2008 vytvořil Filip Trnka

Mantis religiosa (Linnaeus 1758)  kudlanka nábožná

Syn.: Gryllus religiosa Linnaeus, 1758

Čeleď: Mantidae – kudlankovití

Status: KO, VU

 

Popis: Samičky dorůstají velikosti až 5580 mm, samečci jsou menší, okolo 3550 mm. Trojúhelníková hlava s velkýma očima. Pronotum je výrazně prodlouženo. Typicky přeměněný první pár končetin na lapavé (loupeživé) nohy, ty jsou uzpůsobené k lovu. Další dva páry končetin jsou kráčivé. Jsou dobře maskované a dokáží strnule číhat na kořist i několik hodin. Živí se převážně bezobratlými, ale je schopná ulovit i menší obratlovce. Zadeček je tvořen u samiček 6 články, u samečků 8 články.  Obě pohlaví mají křídla, přední pár křídel je kožovitý a zadní pár je blanitý. Samičky mohou při vyrušení popolétnout několik metrů, samečci uletí i desítky metrů. Převládá zelené zbarvení, vzácněji hnědé nebo hnědo-šedé.

 

Rozšíření: Střední, západní a jižní Evropa, Balkán, centrální a jižní Rusko, Pobaltí. Zasahuje též do tropické Asie a Afriky. Dopravou zavlečen na východ USA.

 

V ČR roztroušeně v teplejších oblastech a podhůří, zejména ve východní části ČR. V posledních letech se šíří dále na severozápad, známá už z Vysočiny, Polabí, středních Čech a vystupuje i do vyšších poloh, např. Valašsko, Železné hory, podhůří Beskyd a Jeseníků.

 

Biologie a ekologie: Xerofilní a termofilní druh, obývající suché trávníky, stepi, lesostepi, ale i jižně orientované stráně, pastviny, vřesoviště, písčiny a také lomy a pískovny. Za svůj život projde několika instary oddělené svlékáním, svléká se přibližně 56x, samice mají o jeden svlek více než samci. Je známé, že samičky při páření požírají samečky, v přírodě se s tímto jevem však často nesetkáváme, děje se tak jen při nedostatku potravy. Dokáže se rozmnožovat i parthenogeneticky. Páření může trvat až několik hodin. Samičky kladou od konce srpna až do října do přibližně 200300 vajíček do pěnových kokonů (ooték) které můžeme nalézat na vegetaci, kamenech nebo na krytých místech na zemi. Larvy přezimují a líhnou se na jaře, dospějí koncem léta. Pokud nebyla vajíčka oplodněna, líhnou se jen samice.

 

Ohrožení a ochrana: V ČR jediný zástupce kudlanek. Druh je sice stále veden jako kriticky ohrožený, zvláště chráněný druh, ale v posledních letech se výrazně rozšířila a stává se poměrně běžným druhem, zvláště v teplejších oblastech. Také využívá druhotné biotopy. 

 

   mantis_religiosa7 mantis_religiosa8 mantis_religiosa9 

 

Literatura:

 

.

Janšta P., Vrabec V., Stránský J., Mikát M. & Mocek B. (2008): The occurence of the praying mantis (Mantis religiosa) (Mantodea: Mantidae) in central Bohemia and its distribution in the Czech Republic. Klapalekiana 44: 21–25.

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.