Mantis religiosa – kudlanka nábožná

9. 6. 2008 vytvořil Filip Trnka

 

Mantis religiosa (Linnaeus 1758) - kudlanka nábožná

Syn.: Gryllus religiosa Linnaeus, 1758  

Čeleď: Mantidae - kudlankovití

Status: KO, VU

 

Popis: Samičky dorůstají velikosti až 55-80 mm, samečci jsou menší, okolo 35-50 mm. Trojúhelníková hlava s velkýma očima. Pronotum je výrazně prodlouženo. Typicky přeměněný první pár končetin na lapavé (loupeživé) nohy, ty jsou uzpůsobené k lovu. Další dva páry končetin jsou kráčivé. Jsou dobře maskované a dokáží strnule číhat na kořist i několik hodin. Živí se převážně bezobratlými, ale je schopná ulovit i menší obratlovce. Zadeček je tvořen u samiček 6 články, u samečků 8 články.  Obě pohlaví mají křídla, přední pár křídel je kožovitý a zadní pár je blanitý. Samičky mohou při vyrušení popolétnout několik metrů, samečci uletí i desítky metrů. Převládá zelené zbarvení, vzácněji hnědé nebo hnědo-šedé.

 

Rozšíření: Střední a jižní Evropa, centrální a jižní Rusko. Zasahuje též do tropické Asie a Afriky. Dopravou zavlečen na východ USA.

 

V ČR především na střední a jižní Moravě (např.: NPR Pouzdřanská step a Kolby, PR Svatý kopeček, NPR Děvín, NP Podyjí, NPP Váté písky). V posledních letech je však, nejspíše díky příznivému klimatu, zaznamenána velká expanze do severnějších poloh.

 

Biologie a ekologie: Xerofilní a termofilní druh, obývající travnaté stepní a lesostepní lokality. Za svůj život projde několika instary oddělené svlékáním, svléká se přibližně 5-6x, samice mají o jeden svlek více než samci. Je známé, že samičky při páření požírají samečky, v přírodě se s tímto jevem však často nesetkáváme, děje se tak jen při nedostatku potravy. Dokáže se rozmnožovat i parthenogeneticky. Páření může trvat až několik hodin. Samičky kladou od konce srpna až do října do přibližně 200-300 vajíček do pěnových kokonů (ooték) které můžeme nalézat na vegetaci, kamenech nebo na krytých místech na zemi. Larvy přezimují a líhnou se na jaře, dospějí koncem léta. Pokud nebyla vajíčka oplodněna, líhnou se jen samice.

 

Ohrožení a ochrana: V ČR jediný zástupce podřádu Mantodea, který je převážně rozšířen v tropech a subtropech. Druh kriticky ohrožený, chráněný zákonem. Dnes výrazný příklad že by se měl její statut přehodnotit, jelikož je běžným druhem naší přírody. Mnoho lokalit kde se kudlanka vyskytuje je územně chráněno.

 

mantis_religiosa1 mantis_religiosa2 mantis_religiosa3
mantis_religiosa4 mantis_religiosa5 mantis_religiosa6
mantis_religiosa7 mantis_religiosa8 mantis_religiosa9