Festuca vaginata subsp. dominii - kostřava pochvatá Dominova

17. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Festuca vaginata subsp. dominii (Krajina) Soó - kostřava pochvatá Dominova

Syn.:  Festuca dominii Krajina; Festuca vaginata subsp. mucronata (Hack.) Schwartzová

Čeleď: Poaceae - lipnicovité

Status: C1

 

Popis: Výrazně trsnatá kompaktní tráva s nasivělými, zcela hladkými listy, lata bývá poměrně stažená, klásky s krátkými osinami nebo osiny zcela chybí.

 

Rozšíření: Festuca vaginata se v řadě subspecií ostrůvkovitě vyskytuje po celé Panonské nížině, tento poddruh je považován za endemit SZ okraje Panonské nížiny, vyskytuje se velmi omezeně v ČR, dále v SR a v SV Rakousku. Lokality uváděné z Maďarska vyžadují kritickou revizi.

 

ČR: pouze na jižní Moravě mezi Hodonínem, Bzencem a Kyjovem - Polešovice, Vracov, cvičiště Pánov.

 

Ekologie: Psamofyt rostoucí na křemitých nevápnitých píscích, preferuje nezapojenou vegetaci od iniciálních sukcesních společenstev po rozvinutější a často zapojenějších společenstva, na bazických píscích v Podunajské nížině ve zcela jiné vegetační skladbě. Typický druh nížin, pouze do 200 m n. m. Hemikryptofyt, heliofyt se specifickými ekologickými nároky. Má velmi nízkou toleranci vůči sešlapu, pohybu substrátu, konkurenčně velmi slabá.

 

Význam: Vědecky nesmírně zajímavý poddruh, jehož taxonomie je stále nevyřešená a vyžaduje kritické zpracování. Stabilizátor vátých písků, produkuje poměrně velké množství biomasy, která přispívá k obohacování primitivních půd vznikajících na píscích.

 

Ohrožení: Konkurenčně slabý druh, tudíž potenciální ohrožení spočívá v zarůstání stanovišť především borovicí a dále neuvážlivou lidskou činností, částečně snáší žďáření.

 

Ochrana: V ČR chráněna pouze v NPP Váté písky a PP Vojenské cvičiště u Bzence, na Slovensku se většina lokalit nachází v CHKO Záhorie.

 

    

 

Literatura:

 

Šmarda P. (2005): Biosystematická studia systematických kostřav Festuca ser. Psammophilae Pawlus. Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně.