Scilla bifolia subsp. buekkensis - ladoňka dvoulistá chlumní

9. 5. 2016 vytvořil Michal Hroneš

Scilla bifolia subsp. buekkensis (Speta) Soó – ladoňka dvoulistá chlumní
Syn.: Scilla buekkensis Speta, Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Kereszty, Scilla laxa Schur, Scilla bifolia subsp. laxa (Schur) Soó
Čeleď: Asparagaceae - chřestovité (dříve Hyacinthaceae - hyacintovité)
Status: C2

Popis: Vytrvalé, 6-15 cm vysoké rostliny se světle červeně naběhlou bází stvolu. Listy, vyrůstající obvykle po dvou, jsou mělce až nápadně žlábkovité, zelené, na okrajích často červenavě naběhlé, obvykle načervenalé, vzácně žlutozelené, zakončené kápovitou špičkou. Květenství jsou hroznovitá, tvořená 4-12 květy a zabírající přibližně polovinu stvolu. Okvětní lístky jsou oboustranně ± stejně zbarvené, obvykle světle až tmavě modrofialové, vzácně bílé. Plodem je tobolka ukrývající hnědožlutá až tmavě hnědá semena.

Možná záměna:
Determinace našich původních druhů ladoněk je poměrně obtížné. Pro správné určení je třeba studovat více jedinců z populace s dobře vyvinutými květenstvími. Nejsnáze odlišitelným druhem je ladoňka karpatská (Scilla kladnii), která má oboustranné květenství a v populacích se velmi často vyskytují trojlistí jedinci. Další druh, ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis) se liší především na líci jinak zabarvenými květy a nápadně červeně naběhlými lodyhami a bázemi listů. Větší obtíže nastávají při rozlišování poddruhů ladoňky dvoulisté: nejlépe odlišitelná je ladoňka dvoulistá vzácná (Scilla bifolia subsp. rara), která má nápadně bohatá květenství s větším počtem tmavě modrých květů, o něco hůře se dají odlišit ladoňka dvoulistá Spetova (Scilla bifolia subsp. spetana), která má obvykle o něco větší květy a liší se také počtem chromosomů, a ladoňka dvoulistá pravá (Scilla bifolia subsp. bifolia), která se liší především užšími okvětními lístky.

Rozšíření: Celkový areál tohoto poddruhu ladoňky dvoulisté je stále nepříliš dobře známý. S jistotou se kromě ČR vyskytuje také na Slovensku, v severním Maďarsku a v Rumunsku.

V ČR se vyskytuje pouze na rozhraní Bílých Kapat a Dolnomoravského úvalu v okolí obcí Vlčnov, Hluk, Kunovice a Draslavice na jihovýchodní Moravě.

Ekologie:
Ladoňka dvoulistá chlumní roste zejména v listnatých lesích, hájích a křovinách, na vlhčích, humózních, na živiny bohatých půdách, především ve společenstvech dubohabřin svazu Carpinion a tvrdých luhů svazu Alnion incanae.

Geofyt, který kvete od počátku března do počátku dubna.

Ohrožení a ochrana: Přirozeně vzácný taxon na severozápadní až západní hranici svého areálu, který je nejnovější verzi Červeného seznamu veden jako silně ohrožený. Na několika lokalitách je druh chráněn také územně v podobě maloplošných chráněných území.

Taxonomická poznámka: Na našem území se jedná o tetraploidní (2n = 36) taxon z okruhu ladoňky dvoulisté. Mimo naše území byli zjištěni také penta- a hexaploidní jedinci.

 

 

Literatura:

Trávníček B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. II. Původní taxony. – Zprávy České botanické společnosti 45(1): 1–23.

Trávníček B. (2010): Scilla L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 613–628.

Trávníček B., Duchoslav M., Šarhanová P. & Šafářová L. (2009): Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 157–205.