Scilla bifolia subsp. rara - ladoňka dvoulistá vzácná

7. 4. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Scilla bifolia subsp. rara Trávníček - ladoňka dvoulistá vzácná

Čeleď: Asparagaceae - chřestovité (dříve Hyacinthaceae - hyacintovité)

Status: nedořešený

 

Popis: Vytrvalé, 5-11 cm vysoké rostliny s červenohnědě naběhlou květonosnou lodyhou. Listy, vyrůstající obvykle po dvou, jsou jasně zelené, nápadně žlábkovité, na konci zakončené kápovitou špičkou, na okrajích načervenalé. Květenství jsou obvykle jednostranně hroznovitá, značně velká, tvořená větším počtem poměrně drobných květů. Okvětní lístky jsou na líci modré až modrofialové s neostrou bílou skvrnou na bázi, na rubu o něco světlejší. Plodem je tobolka ukrývající tmavě hnědá semena.

 

Možná záměna: Určování našich původních druhů ladoněk je poměrně obtížná záležitost. Pro nejsnadnější určení je třeba více jedinců s dobře vyvinutými květenstvími v rámci populace. Nejsnáze odlišitelným druhem je ladoňka karpatská (Scilla kladnii), která má oboustranné květenství a v populacích se velmi často vyskytují trojlistí jedinci. Další druh, ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis) se liší především na líci výrazně tmavšími květy, ostře ohraničenou bílou skvrnkou ve středu květu a světle hnědými semeny. Větší obtíže nastávají při rozlišování poddruhů ladoňky dvoulisté, avšak tento poddruh je díky velikosti svých květenství a bílé neostré skvrně uprostřed květu poměrně dobře odlišitelný.

 

Rozšíření: Ladoňka dvoulistá vzácná se vyskytuje pouze v několika mikropopulacích v lesním komplexu Purkrábka na Znojemsku.

 

Ekologie: Taxon rostoucí na vlhčích místech v podrostu listnatých dřevin. Spolu s dymnivkou dutou, sasankou pryskyřníkovitou a jaterníkem trojlaločným zde tvoří složku jarního aspektu. Semena jsou rozšiřována mravenci (myrmekochorie).

 

Geofyt, který kvete koncem března a začátkem dubna.

 

Význam: Podle dosavadních poznatků endemit ČR s velmi omezeným areálem rozšíření (tzv. stenoendemit). Dekorativní a ornamentální rostlina.

 

Ohrožení a ochrana: Ladoňka dvoulistá vzácná je ohrožena především plošně omezenými populacemi a na jedné z mikropopulací také aktivitou lesníků (plošné mýcení, výsadba nevhodných dřevin ? smrk, borovice, dub červený). Taxon není územně chráněn a vzhledem ke svému nedávnému popsání nebyl prozatím zařazen do Červeného seznamu cévnatých rostlin ani nepožívá zákonnou ochranu.

 

Taxonomická poznámka: Nedávno popsaný tetraploidní taxon (2n = 36). V Kubátově klíči uvedený hexaploidní počet chromozomů pro tuto populaci nebyl pozdějšími analýzami potvrzen.

 

 


Literatura:

Trávníček B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. II. Původní taxony. – Zprávy České botanické společnosti 45(1): 1–23.

Trávníček B. (2010): Scilla L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 613–628.

Trávníček B., Duchoslav M., Šarhanová P. & Šafářová L. (2009): Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 157–205.