Ondřej Machač

 Specializace: arachnologie, zoologie, ekologie

 Odborný zájem:

 - arachnofauna ČR

 - faunistika pavouků a sekáčů ČR

 - ekologie bezobratlých, fauna Evropy

 

Členství v odborných společnostech: 

Česká arachnologická společnost

Slovenská arachnologická společnosť

 

Kontakt: machac.ondra_at_seznam.cz

 

Publikační činnost

Machač O., Mačát Z., Jelínek A. & Reiter A. (2018): Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae) v povodí řeky Dyje. Thayensia 15: 95-102.
Machač O. (2018): Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 315: 48-56.
Machač O., Christophoryová J., Krajčovičová K., Budka J. & Schlaghamerský J. (2018): Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains. Arachnol. Mitt. 56: 24–31.
Machač O., Tuf I. H., Rada S., Trnka F., Kočárek P. & Kuras T. (2018): Bezobratlí NP Ulu Temburong V. Ostatni bezobratli. Živa 66 (3): 140–142.
Krajčovičová K., Tamutis V., Ivinskis P., Machač O. & Christophoryová J. (2018): First records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Lithuania. Entomologica Fennica 29: 49–53.
Rada S., Kočárek P., Machač O., Mazalová M., Trnka F., Tuf I.H. & Kuras T. (2018):  Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong IV. Hmyz s proměnou nedokonalou. Živa 66 (2): 94–96.
Mazalová M., Rada S., Machač O., Kočárek P., Tuf I. H. & Kuras T. (2018): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong III. Hmyz s proměnou dokonalou. Živa 66 (1): 35–37.
Krásenský P., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hamřík T., Jelínek A., Krejčí T., Machač O., Roušar A., Řezáč M. & Šich R. (2017): Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka. Sborník oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 39: 110–129.
Machač O. (2017): Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881) (Araneae: Linyphiidae) v České republice. Acta Carpathica Occidentalis 8: 34–37.
Machač O. & Krejčí T. (2017): První nálezy pavouka Microdipoena jobi (Araneae: Mysmenidae) na Moravě. Thayensia 14: 59–62.
Machač O. (2017): Pavouci NPR Zástudánčí. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 313: 59–66.
Kundrata R., Trnka F., Gabriš R., Rada S., Machač O., Kočárek P., Tuf I. H. & Kuras T. (2017): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong II. Brouci. Živa 65 (6): 304–307.
Machač O. (2017): Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě. Pavouk 41: 7.
Machač O. (2017): Arachnologická exkurze Mostecko 2017. Pavouk 42: 22–23.
Kuras T., Rada S., Kočárek P., Machač O. & Tuf I. H. (2017): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong I. Motýli. Živa 65 (4): 181–184.
Machač O. (2016): Méně známé druhy pavouků – Nuctenea silvicultrix. Pavouk 40: 7–8.
Machač O. (2016): Pavouci Národní přírodní památky Šipka. Acta Carp. Occ. 7: 58–65.
Machač O., Ivinskis P. & Rimšaitė J. (2016): Several new for Lithuanian fauna species of spiders (Araneae). New and rare for Lithuania insect species 28: 121–126.
Machač O. & Tuf I. H. (2016): Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods. Arachnol. Mitt. 51: 67–72. 
Dolanský J., Machač O. a Kadlec T. (2016): Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR. Pavouk 41: 4–5.
Krejčí T., Řezáč M., Roušar A., Dolanský J., Dolejš P., Machač O. & Horsák M. (2016): Významné nálezy pavouků z ČR II. Pavouk 41: 13–16.
Machač O. (2015): Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum. Pavouk 38: 2-3.
Machač O. (2015): Křižák Neoscona adianta za humny! Pavouk 38: 6–7.
Machač O. (2015): Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek. Pavouk 39: 3.
Javůrek P. & Machač O. (2015): Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku. Přír. Studie Muz. Prostějovska 17: 107–109. Machač O. & Niedobová J. (2015): Spiders (Araneae) of Hůrka u Hranic National Nature Reserve (Moravia, Czech Republic). Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (1): 65–75. 
Machač O. (2015): Plachetnatka nákorní a její přizpůsobení k životu na kmenech stromů. Živa 63 (6): 279.
Tuf I. H., Chmelík V., Machač O., Šarapatka B. & Čáp L. (2015): Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 79 (3): 261–266.
Machač O. (2015): Plachetnatka nákorní a její přizpůsobení k životu na kmenech stromů. Živa 63 (6): 279.
Tuf I. H., Chmelík V., Machač O., Šarapatka B. & Čáp L. (2015): Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 79 (3): 261–266.
Šebek P., Bace R., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Dvorský M., Kovář J., Machač O., Mikátová B., Perlík M., Plátek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Svoboda M., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M. & Čížek L. (2015): Does a minimal intervention approach threaten the biodiversity of protected areas? A multi-taxa short-term response to intervention in temperate oak-dominated forests. Forest Ecology and Management 358: 80–89.
Machač O. (2014): Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Acta Carp. Occ. 5: 64–67.
Machač O. (2014): Osminozí obyvatelé Českého ráje. Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník Českého ráje 21(2): 142143.
Machač O. (2014): Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli. Pavouk 36: 1415.
Machač O. (2014): Nález sklípkánka v bučině. Pavouk 36: 19.
Machač O. (2014): Arachnologická exkurze – Lednicko 2014. Pavouk 36: 2627.
Machač O. & Zedek M. (2014): Hahnia candida – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae). Bohem. Cent. 32: 317–320.
Božanić B., Hradílek Z., Machač O., Pižl V., Šťáhlavský F., Tufová J., Véle A. , Tuf I.H. (2013): Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta zoologica bulgarica, 65.
Machač O. (2013): Pavouci (Araneae), In: Tomáš P. (eds.): Příroda Pobečví. ČSOP Lipník n. Bečvou, pp. 106109.
Machač O. (2013): Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta Kulczyński, 1897. Pavouk 34: 2
Machač O. (2013): Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus Simon, 1875. Pavouk 35: 3
Růžička V. & Machač O. (2013): Pavouci České republiky. Pavouk 35: 2.
Tuf I.H., Hora P., Mačát Z., Machač O., Rendoš M., Trnka F. & Vokálová A. (2013): Suitability of nail polish for marking the common rough woodlouse, Porcelio scaber (Oniscidea). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 159–163.
Machač O. (2012): Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) v EVL Libické luhy. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 10: 47
Růžička V. & Machač O. (2013): Pavouci České republiky. Pavouk 35: 2.
Machač O. (2012): Dasumia carpatica (Kulczyñski, 1882), málo známý karpatský endemit. Pavouk 32: 45.
Machač O. (2012): Rozhovor s Pavlem Bezděčkou nejen o sekáčích. Pavouk 32: 2425.
Machač O. (2012): Méně známé druhy pavouků – Phlegra cinereofasciata Simon, 1868. Pavouk 33: 56.
Machač O. (2012): Ptáci jako kořist pavouků. Pavouk 33: 8.
Machač O. (2011): Vodouch stříbřitý ve Štramberku. Pavouk 31: 7.
Machač O. & Hánová A. (2011): Medúzka sladkovodní – průsvitná kráska z Asie. Naše příroda 6: 67.
Machač O. & Zedek M. (2011): Hahnia candida, nový druh pavouka pro ČR. Pavouk 31: 4.
Řezáč M. & Machač O. (2011): Evropský pavouk roku 2011 – pokoutník nálevkovitý, Živa  59: 7879.
Machač O. (2010): Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika), Acta. Carp. Occ., 1: 101.
Hora P., Tuf I.H., Machač O., Brichta M. & Tufová J. (2009): Ekoton – prosté rozhraní, či specifický biotop? Živa 57: 25.

 

Kundrata R., Trnka F., Gabriš R., Rada S., Machač O., Kočárek P., Tuf I. H. & Kuras T. (2017): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong II. Brouci. Živa 65 (6): 304–307.
Machač
O. (2017): Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě. Pavouk 41: 7.
Machač O. (2017): Arachnologická exkurze Mostecko 2017. Pavouk 42: 22–23.
Kuras T., Rada S., Kočárek P., Machač O. & Tuf I. H. (2017): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong I. Motýli. Živa 65 (4): 181–184.
Machač O. (2016): Méně známé druhy pavouků – Nuctenea silvicultrix. Pavouk 40: 7–8.
Machač O. (2016): Pavouci Národní přírodní památky Šipka. Acta Carp. Occ. 7: 58–65.
Machač O., Ivinskis P. & Rimšaitė J. (2016): Several new for Lithuanian fauna species of spiders (Araneae). New and rare for Lithuania insect species 28: 121–126.
Machač O. & Tuf I. H. (2016): Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods. Arachnol. Mitt. 51: 67–72.
Dolanský J., Machač O. a Kadlec T. (2016): Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR. Pavouk 41: 4–5.
Krejčí T., Řezáč M., Roušar A., Dolanský J., Dolejš P., Machač O. & Horsák M. (2016): Významné nálezy pavouků z ČR II. Pavouk 41: 13–16.
Machač O. (2015): Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum. Pavouk 38: 2-3.
Machač O. (2015): Křižák Neoscona adianta za humny! Pavouk 38: 6–7.
Machač O. (2015): Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek. Pavouk 39: 3.
Javůrek P. & Machač O. (2015): Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku. Přír. Studie Muz. Prostějovska 17: 107–109.
Machač O. & Niedobová J. (2015): Spiders (Araneae) of Hůrka u Hranic National Nature Reserve (Moravia, Czech Republic). Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (1): 65–75.
Machač O. (2015): Plachetnatka nákorní a její přizpůsobení k životu na kmenech stromů. Živa 63 (6): 279.
Tuf I. H., Chmelík V., Machač O., Šarapatka B. & Čáp L. (2015): Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 79 (3): 261–266.
Šebek P., Bace R., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Dvorský M., Kovář J., Machač O., Mikátová B., Perlík M., Plátek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Svoboda M., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M. & Čížek L. (2015): Does a minimal intervention approach threaten the biodiversity of protected areas? A multi-taxa short-term response to intervention in temperate oak-dominated forests. Forest Ecology and Management 358: 80–89.
Machač O. (2014): Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Acta Carp. Occ. 5: 64–67.
Machač O. (2014): Osminozí obyvatelé Českého ráje. Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník Českého ráje 21(2): 142143.
Machač O. (2014): Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli. Pavouk 36: 14
15.
Machač O. (2014): Nález sklípkánka v bučině. Pavouk 36: 19.
Machač O. (2014): Arachnologická exkurze – Lednicko 2014. Pavouk 36: 26
27.
Machač O. & Zedek M. (2014): Hahnia candida – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae). Bohem. Cent. 32: 317–320.
Božanić B., Hradílek Z., Machač O., Pižl V., Šťáhlavský F., Tufová J., Véle A. , Tuf I.H. (2013): Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta zoologica bulgarica, 65.
Machač O. (2013): Pavouci (Araneae), In: Tomáš P. (eds.): Příroda Pobečví. ČSOP Lipník n. Bečvou, pp. 106109.
Machač O. (2013): Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta Kulczyński, 1897. Pavouk 34: 2
4.
Machač O. (2013): Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus Simon, 1875. Pavouk 35: 3
4.
Růžička V. & Machač O. (2013): Pavouci České republiky. Pavouk 35: 2.
Tuf I.H., Hora P., Mačát Z., Machač O., Rendoš M., Trnka F. & Vokálová A. (2013): Suitability of nail polish for marking the common rough woodlouse, Porcelio scaber (Oniscidea). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 159–163.
Machač O. (2012): Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) v EVL Libické l
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21