Alopecosa farinosa - slíďák úhorní

29. 4. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Alopecosa farinosa (Herman, 1879) – slíďák úhorní

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Větší druh o délce těla 7–10 mm (hlavohruď 3,5–4 mm). Hlavohruď je poměrně široká s nevýrazným světlým středovým pruhem. Zadeček oválný se středovým proužkem a světlou šipkovitou kresbou. Zbarvení se pohybuje od světle hnědé až po hnědošedé jedince. Samci mají zbarvení více kontrastní. Nohy jsou hnědošedé. 

 

Možná záměna: S jinými druhy rodu Alopecosa, u nás zejména s mladými jedinci slíďáka bradavičnatého (Alopecosa solitaria). Přesné určení je podle kopulačních orgánů. 

 

Rozšíření: Palearktický druh - střední a východní Evropa, Střední Asie.

 

V ČR hojný druh v nížinách po celém území. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák obývá různé osluněné biotopy, zejména stepní trávníky, lesostepi, suché stráně a druhotně také lomy a úhory. Na vhodných lokalitách se vyskytuje početně. S dospělci se setkáme již od časného jara a poté na podzim. Na přelomu dubna a května nosí samice kulovitý kokon. Přezimují mladí jedinci, kteří dospívají na jaře.

 

Taxonomická poznámka: Dříve byli jedinci tohoto druhu ze střední Evropy známi pod jménem Alopecosa accentuata (Latreille, 1817), tento druh byl však kvůli nedostatečnému popisu zrušen a jedinci z našeho území tak náleží druhu A. farinosa

 

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.