Agroeca brunnea - zápředka zvonečková

2. 12. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Agroeca brunea (Blackwall, 1833) – zápředka zvonečková

Čeleď: Liocranidae – zápředkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6–10 mm (hlh. 3,5–4 mm). Hlavohruď je hnědě zbarvená s nepříliš zřetelnými tmavšími laločnatými pruhy. Zadeček je oválný, hnědě až rezavě zbarvený s tmavšími skvrnkami tvořící nevýraznou kresbu. Nohy jsou poměrně dlouhé, jednobarevně hnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Agroeca (v ČR 4 druhy). Zápředka zvonečková je největší a nejhojnější druh tohoto rodu u nás. Přesné určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh – mírný pás Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh, po celém území, zejména v nížinách a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Tento pavouk žije v různých typech lesních biotopů, zejména v listnatých lesích, lužních lesích na lesních okrajích, loukách a pasekách. Žije skrytě mezi detritem a nízkou vegetací, pod kameny a spadeným listím. S dospělci se můžeme setkat od května do srpna. Zápředka zvonečková dostala svůj český název díky typickému kokonu. Ten staví samice na vegetaci a má charakteristický tvar obrácené číše či zvonu. Takový kokon však můžeme nalézt jen vzácně, většinou v noci ho samice zamaskuje blátem a detritem (viz foto).

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.