Vojtěch Brlík

 Studium: Bc. (Biologie a ekologie, PřF UP Olomouc)

 Specializace: ornitologie

 Odborný zájem: migrace a ptačí společenstva

 Kontakt: vojtech.brlik_at_gmail.com

 Fotografická výbava: Nikon 1 J1

 

 

 

 

Členství v odborných společnostech: 

Česká společnost ornitologická

Kroužkovací stanice při Národním muzeu


Články

Brlík V. & Koleček J. 2015: Využití kompletních seznamů pozorovaných druhů při ornitologickém průzkumu malého území. Sylvia 51: 23–43.